Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Kozma Szilárd- Oroszlán
Kozma Szilárd- Oroszlán

Kozma Szilárd asztrológus - metafizikus előadássorozatának az Oroszlán csillagjegy karmájáról szóló része. (Oroszlán karma: Oroszlánban álló Lilith vagy Sárkányfarok a születési képletben)

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus: Az oroszlán konstelláció
Szellemisége által megjelenített emberi -- személyi, személyiségi -- problémák spirituális okairól.

A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban
álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és

 


betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai. Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való megjelenését és ennek megfelelően, az individuális önérzékelés és önértékelés több dimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítő konstelláció.
Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez és így történő kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg, annak köszönhetően, hogy ő éppen annak az ősi, abszolút léttudatnak az asztrológiai megjelenítője, amely megsérül az ős-Lilith nevű kauzális jelenség hatására, és amiért szükségessé válik az egyetemes létteremtés. Vagyis, az oroszlán konstelláció egyenesen az egyén szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a személyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez is kapcsolódik, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyőzéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz és határozottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött. De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti) környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen nem a fölényességi érzet, a hiúság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és
az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, vagyis a személyes gyengeségek fölötti erővétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkűséggel.
A teljes tanulmány:
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: A Szűz karma
Kozma Szilárd: A Szűz karma

A Szűz konstelláció a teremtés okának és céljának: a lét és az élet rendeltetésének a problémakörét testesíti meg. Ezért a bűnbeesett erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti a rendeltetés funkcióját az erőszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai -- tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.
A teljes tanulmány elérhetősége:
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: A Mérleg
Kozma Szilárd: A Mérleg

A MÉRLEG spirituális erőtere a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi -- lelki állapotokban. Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője. Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők és sorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt, néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és -- amennyiben erélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes és eszményi egyensúlyi állapottal, amit ők vadásznak, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erősítené.
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: Asztrológia Istenigazából, Bevezető rész 1. rész
Kozma Szilárd: Asztrológia Istenigazából, Bevezető rész 1. rész

Arról, hogy mire jó az asztrológia illetve arról, hogy miért érdemes személyi horoszkóp alapján sorselemzést és karma-értelmezést végezni.

Kozma Szilárd: Az asztrológiai és a metafizikai ismeretszerzésnek a földháza
Kozma Szilárd: Az asztrológiai és a metafizikai ismeretszerzésnek a földháza

A Nagy tévedés, amit a klasszikusnak mondott, de voltaképpen, sajnos, a jóslás logikája szerinti, asztrológiában elkövetnek, az, hogy mind a konstellációkat, mind a földházakat az okozatok szintjén, vagyis a következmények tükrében értelmezik és nem az eredeti ősforrás szerinti -A  metafizikai! - okok tükrében. 

Kozma Szilárd: Asztrológua_A Nap és a Plútó
Kozma Szilárd: Asztrológua_A Nap és a Plútó

Mindkét bolygó a központi öntudatunkat testesíti meg az asztrológiai analogikus szabólikában. Egyik a láthatót, másik a rejtettet...

Kozma Szilárd: Asztrológia _ Az aszcendens karmikus értelmezése
Kozma Szilárd: Asztrológia _ Az aszcendens karmikus értelmezése

Az aszcendens tulajdonképpen a sorsképletünk legfontosabb eleme. Spirituális fejlődésünk és boldogulásunk szempontjából

Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége
Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége

"Amennyiben karma-oldás nélkül pl. a pszichológia (A szexológia...), vagy bármely humán-tudomány segítségével lehetséges lenne minimum a párkapcsolati - szerelmi viszonyokat harmonikusan rendezni, akkor minimum a pszichológusok, egytől egyig, mind csak boldog és harmonikus élettársi viszonyban élnének." 

A vese-, a húgyholyag- a húgyvezetékek, ls a derékfájdalmak okairól
A vese-, a húgyholyag- a húgyvezetékek, ls a derékfájdalmak okairól

A szerelmi - párkapcsolati-, élet- és házastársi diszharmóniák és konfliktusok feloldási szüksége és lehetősége

A Skorpió - karma nagy misztériumáról_I. rész
A Skorpió - karma nagy misztériumáról_I. rész

A Skorpió-karma azért nehezebb a más jegyekre jellemző karma-típusoknál, mert, ahol megjelenik, a gyökeres újjászületés, az átváltozás előfeltétele a boldogságnak

Kozma Szilárd:A kos-karma jellege, következményei és feloldási - meghaladási lehetőségei
Kozma Szilárd:A kos-karma jellege, következményei és feloldási - meghaladási lehetőségei

A civilizált (Istennel és a természettel szemben védekező) ember elemi - primitív! - alap-tévedése a rendeltetését illetően. 

Kozma Szilárd asztrológus: A Halaknak megfelelő 12 horoszkópház értelmezése
Kozma Szilárd asztrológus: A Halaknak megfelelő 12 horoszkópház értelmezése

Az isteni igazsággal való azonosulás, a kreatív magány, illetve az elzártságok (A remetéskedés), illetve a meditáció és a kontempláció életköre. 

Mondd, te kit választanál 2018 április 18-án?
Mondd, te kit választanál 2018 április 18-án?

Hiába..., a kauzális asztrológia nélkül, végül mindenki korrupcióba süllyed, és mindenkinek csalódnia kell. Még Orbán Viktornak is. Pl. a saját fiában, aki szakrálisan halandzsázik ("Nyelveken beszél"...).

A kauzális asztrológia nélkül, előbb - utóbb mindenki korrupcióba kerül és csalódnia kell
A kauzális asztrológia nélkül, előbb - utóbb mindenki korrupcióba kerül és csalódnia kell

Puzsér Róbert tisztogató kritikus a legjobb példa arra, hogy miként kell a másik szemében a szálkát utálni, és a saját gerendáját normálisnak látni.

Kozma Szilárd kauzális asztrológia_Boldogságra ítélve II
Kozma Szilárd kauzális asztrológia_Boldogságra ítélve II

Mindannyian kötelező módon, fogantatásunktól fogva boldogságra vagyunk "ítélve", csak az a problémánk, hogy mindenkinek egyéni - önkényes elképzelés van erről.  

Kozma Szilárd_Kauzális (Veszélyes :) ) asztrológia_Boldogságra ítélve I
Kozma Szilárd_Kauzális (Veszélyes :) ) asztrológia_Boldogságra ítélve I

Bizonyára hihetetlen, de igaz: Az úristen nem azért hozott létre minket saját magából, hogy szomorú - szerencsétlen betegekként tengjük - lengjük végikg az életünket, hanem azért, hogy boldogok kegyünk! De tényleg! 

Kozma Szilárd_Asztrológus_A 2018-as Mo-i parlamenti választások tanulságai
Kozma Szilárd_Asztrológus_A 2018-as Mo-i parlamenti választások tanulságai

Elképesztően sokan vannak azok, akik igénylik (És szeretik...) a valóság-hamisítást és a hazudozást. A politikusok nem tehetnek arról, hogy létezik ez az "emberi" igény.  

Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati viszonyok és az igazság kérdése
Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati viszonyok és az igazság kérdése

Minden boldogság és nyomorúság (betegség, elrontott, vagy megnyert élet) kérdése ide vezet vissza

Kozma Szilárd_ Az arab és afrikai migrációs válság lényegében a fogamzásgátlás
Kozma Szilárd_ Az arab és afrikai migrációs válság lényegében a fogamzásgátlás

Egyik oldalon a fanatikus agresszió, a primitív, irracionális felsőbbrendűségi komplexus, másfelől a dekadens magzat-irtás, a feminin genderizmus és a homoszexuálisok házassága. Vagyis: az önfeladás - az öngyilkosság - spirituális ("genetikai") betegsége. 

Kozma Szilárd_Asztrológus_A 2018-as Mo-i parlamenti választások tanulságai
Kozma Szilárd_Asztrológus_A 2018-as Mo-i parlamenti választások tanulságai

Elképesztően sokan vannak azok, akik igénylik (És szeretik...) a valóság-hamisítást és a hazudozást. A politikusok nem tehetnek arról, hogy létezik ez az "emberi" igény.  

Kozma Szilárd_Kauzális (Veszélyes :) ) asztrológia_Boldogságra ítélve I
Kozma Szilárd_Kauzális (Veszélyes :) ) asztrológia_Boldogságra ítélve I

Bizonyára hihetetlen, de igaz: Az úristen nem azért hozott létre minket saját magából, hogy szomorú - szerencsétlen betegekként tengjük - lengjük végikg az életünket, hanem azért, hogy boldogok kegyünk! De tényleg! 

Kozma Szilárd kauzális asztrológia_Boldogságra ítélve II
Kozma Szilárd kauzális asztrológia_Boldogságra ítélve II

Mindannyian kötelező módon, fogantatásunktól fogva boldogságra vagyunk "ítélve", csak az a problémánk, hogy mindenkinek egyéni - önkényes elképzelés van erről.  

Kozma Szilárd: Áprilisnek Bolondja
Kozma Szilárd: Áprilisnek Bolondja

Nem furcsa, hogy a Bolondok napja a Kos havának része, és, hogy az idén, amikor a kosnak megfelelő kutya évét éljük (2018-ban...), akkor ez éppen  húsvétra esett?

A kauzális asztrológia nélkül, előbb - utóbb mindenki korrupcióba kerül és csalódnia kell
A kauzális asztrológia nélkül, előbb - utóbb mindenki korrupcióba kerül és csalódnia kell

Puzsér Róbert tisztogató kritikus a legjobb példa arra, hogy miként kell a másik szemében a szálkát utálni, és a saját gerendáját normálisnak látni.

Mondd, te kit választanál 2018 április 18-án?
Mondd, te kit választanál 2018 április 18-án?

Hiába..., a kauzális asztrológia nélkül, végül mindenki korrupcióba süllyed, és mindenkinek csalódnia kell. Még Orbán Viktornak is. Pl. a saját fiában, aki szakrálisan halandzsázik ("Nyelveken beszél"...).

Kozma Szilárd: A Vízöntő, a Mérleg és az Ikrek jellegű karmák értelmezése 2. rész
Kozma Szilárd: A Vízöntő, a Mérleg és az Ikrek jellegű karmák értelmezése 2. rész

A levegő-karma tehát, a szellemi-spirituális és kauzális szintű, hirtelen változásoknak a helytelen, téves lereagálására hajlamosítja az illető személyeket. Illetve, a látható-érzékelhető felszín alatti, tényleges spirituális és kauzális állapotoknak a és változásoknak a téves érzékelésére, vagy azoknak a Nem-érzékelésére! És ezt ugyancsak a legmagasabb spirituális (tudati és öntutadati) szinteken! Illetve, a valós spirituális állapotoknak és változásoknak a félre-értési késztetéseit, a hirtelen beálló, negatív és abszurd felszíni helyzetek és jelenségek alapján. Ezért, egészen a kauzális szinteken voltan félre vezetve a karmikus képzeletem szintjén tehát én, még azt követően is, hogy felfedeztem a kauzális asztrológiát! Ezért vettem el olyan nőt feleségül, aki családon kívüli szerelmi élményekre vágyott titokban, folytonosan és feloldhatatlanul.

És a Mérleg-karmával viszont, kimondottan és főként azt érzékelem és látom „semminek”, vagy éppenséggel ellenségesnek (Hét fejű sárkánynak) a lelki szemeimmel ilyenkor (Abszurdnak látott, érzékelt és értett sorshelyzetben), ami első sorban a párkapcsolati nehézségekben és kudarcokban jelenik meg, vagyis, a párkapcsolatban manifesztálódó Isteni Fényt – a legfőbb értelmet látom vagy nem-létezőnek, vagy ellenséges és önkényes sorserőnek! Nehéz és zavaros és értelmileg átláthatatlan – párkapcsolati, szerelmi - sorsviharokban tehát, az Isteni (pozitív mágikus erejű) Énemnek, a kiegyenlítődést célzó párkapcsolatban való manifesztációjában, inkább a zavaros és ellenséges Sárkányt (A gonosz Lilith-sorserőt) látom és érzékelem, és semmi esetre sem az Egyetemes Tőrvények logikája (fénye) szerinti értelmes sorserőket! – Hát persze: Hiszen azt és azokat a személyeket és azoknak is azokat a megnyilvánulásait vonzottam be mindig „a Mérleg- Lilithemmel”, vagyis éppen a Levegő – és a jelen esetben a Mérleg jellegű karmikus meghatározódásaim által, amely ellenségesnek látszó személyek és sorshelyzetek, éppen ennek a „viharos” zavarhatóságomnak a megtestesülései voltak! Mindig az „igazi”-nak képzelt, nagy szerelmeknek, éppen olyan párkapcsolatokat vonzottam be, akik ugyan az Én-jeim voltak spirituális - elemi szinten, de az anyjuk (Rák, Hold), akiktől a rejtett karmájukat örökölték éppen, mindig, de mindig átváltoztatták őket megzavarodott és végül majdnem ellenségessé váló, vagy éppenséggel tőlem messzire szálló - menekülő „érthetetlen” és elérhetetlen égi, vagy mocsári Sárkányokká.
Ez tehát a levegő-karma: a kauzális állapot helytelen értelmezésének az elemi késztetése, egyetlen „a képbe nem illő” sors-elem, külső sors-jelenség miatt. Emőke lelkében és szívében ugyanis, már meg volt a szándék a család kohéziójának a megvalósítására és a családi egység megvalósítására, amikor személyi, vagy lelki zavartságában, karácsonykor a drága csizmát a luxus adalékával még megvette, de nekem az lett a benyomásom, a helytelen közvetlen tapasztalások szintjén (Lilith a III. Házban), hogy minden maradt a régiben, és ezért a lényem (Én-tudatom) legmagasabb szintjein, megmaradtam abban a kétségbeesésben, amibe taszított tíz hónappal korábban a feleségem, amikor megtudtam, hogy az anyja romlásba vezető logikájához való vissza szegődése mellett, még a kokainos Dzsoe Ledzionba is szerelmes lett. És emiatt nem is voltam akkoriban biztos abban pl., hogy mint azelőtt, nem történhet velem végzetes kimenetelű baleset az autóban, és ennek a hit-vesztésből eredő félelemnek a szöges ellentéteként (Mert a Lilitnél és a Sárfaroknál mind a két véglet jelen van, csak az egyik nehéz véglet látszólag el van halva bennünk, vagy mélyen alszik!), akkor, amikor megtapasztaltam, hogy eléggé megbízható a tavasszal vásárolt Lada-gépkocsink és csak egyedül ültem az autóban, olyan vakmerőségeket is megengedtem magamnak, amikért más esetekben csóváltam volna a fejemet! (Négy gyermekes családfenntartó apa veszélyezteti az életét!) Szóval, a tavalyi, Emőkének az érthetetlen anyához-ragadása által kiváltott, hitemnek az időnként jelentkező elvesztési állapota után, amikor még féltem az autóban a gyermekekkel együtt járni, amikor az autóban egyedül lehettem, nem érdekelt, hogy kockáztatási helyzetbe és állapotba helyezve magam, éppen olyan gyorsan vezetek, mint azok, akiket máskor ezért elítélek, mivel akkor megfeledkeztem a veszélyről. Tehát akkor újból vak hittel (negatív hittel!) éltem. Amikor viszont nem ültem az autóban, de az autózásra gondoltam, egyáltalán nem hitem abban, amiben korábban mindig biztos voltam, ti., hogy mivel törvényes életet folytatok, az egyetemes törvények értelmében, nem történhet velem úgynevezett ostoba baleset. (Természeti körülmények, vagy mások törvénytelen és agresszív vezetése miatt.) Szóval a Lilithemmel a Mérlegben együtt álló, negatív Marsomnak megfelelő, két véglet: a vakmerőség és a félelem.

Kozma Szilárd asztrológus: A Halaknak megfelelő 12 horoszkópház értelmezése
Kozma Szilárd asztrológus: A Halaknak megfelelő 12 horoszkópház értelmezése

Az isteni igazsággal való azonosulás, a kreatív magány, illetve az elzártságok (A remetéskedés), illetve a meditáció és a kontempláció életköre. 

Kozma Szilárd: Természetes és egészséges baba-nevelés
Kozma Szilárd: Természetes és egészséges baba-nevelés

A gyermekneveléssel kapcsolatos tévképzetek eloszlatása

Kozma Szilárd:A kos-karma jellege, következményei és feloldási - meghaladási lehetőségei
Kozma Szilárd:A kos-karma jellege, következményei és feloldási - meghaladási lehetőségei

A civilizált (Istennel és a természettel szemben védekező) ember elemi - primitív! - alap-tévedése a rendeltetését illetően. 

A karmaoldáshoz elengedhetetlenül szükséges módszerek
A karmaoldáshoz elengedhetetlenül szükséges módszerek

A Meditáció, a kontempláció és a mantra-írás - mondás és visszahallgatás nélkül egy bizonyos idő után tovább lépni nem lehet

A sátáni - luciferi árnyék énünk boldogság-ellenessége
A sátáni - luciferi árnyék énünk boldogság-ellenessége

Drámai és döbbenetes vallomások az árnyék-én boldogság- és egészség ellenes karma-dagasztó természetéről, jannus-arcuságáról.

Amitől a nők és azok család-tagjai a leginkább szenvednek
Amitől a nők és azok család-tagjai a leginkább szenvednek

Szeretet-ellenes, tehát nőiesség-ellenes karma nem létezik. Igazság-ellenes, tehát férfiasság ellenes karma annál inkább. De ez nők és férfiak számára egyformán végzetes.

Kérdések és válaszok a Polaritás egyetemes Törvényéről
Kérdések és válaszok a Polaritás egyetemes Törvényéről

A Polaritás egyetemes törvényének a hatása következtében jön létre a Lilith jelenség a teremtésben, és ez tesz keresztbe minden vallásos és misztikus elméletnek és spekulatív - tudományos élet-filozófiának.

A lehetőségekkel való visszaélésnek semmi köze nincs a szabadsághoz
A lehetőségekkel való visszaélésnek semmi köze nincs a szabadsághoz

Ha mást az öntudatában bántasz, az Isteni lényegében bántod  - önmagad!

A Fejlődés egyetemes törvénye és a személyi szanadság
A Fejlődés egyetemes törvénye és a személyi szanadság

Személyi autonóm-tudat nem létezik sem szellemi fejlődés, sem közösségi szabadság-jog érvényesülés

A Skorpió - karma nagy misztériumáról_I. rész
A Skorpió - karma nagy misztériumáról_I. rész

A Skorpió-karma azért nehezebb a más jegyekre jellemző karma-típusoknál, mert, ahol megjelenik, a gyökeres újjászületés, az átváltozás előfeltétele a boldogságnak

A vese-, a húgyholyag- a húgyvezetékek, ls a derékfájdalmak okairól
A vese-, a húgyholyag- a húgyvezetékek, ls a derékfájdalmak okairól

A szerelmi - párkapcsolati-, élet- és házastársi diszharmóniák és konfliktusok feloldási szüksége és lehetősége

A tudás, amivel el lehet kerülni a korházi kezelés szükségét I.
A tudás, amivel el lehet kerülni a korházi kezelés szükségét I.

Bevezető az egészség-megőrzés rejtelmeibe, avagy a remetéskedés életfeladata I.

A Víz-őselemmel való harmóniába-kerülés
A Víz-őselemmel való harmóniába-kerülés

Az alkímiai elemek anyagi formájával való harmonizációt már kisbaba-kortól el kell kezdeni!

A karma-dagasztó Árnyék-ének fogságában
A karma-dagasztó Árnyék-ének fogságában

Az emberi élet egyik legnagyobb misztériumáról, amit a régiek ördögi megszállottságnak neveztek. Feloldási lehetőségek.

Egészséges családi életmód a karatéval
Egészséges családi életmód a karatéval

Magasrendű (asztro-metafizikai) tudatosság szükséges a minden életkorban megmaradó egészséghez

A Krisztusi tanok dogmásítása és a Júdási szellemiség
A Krisztusi tanok dogmásítása és a Júdási szellemiség

Amit a kanonizált Evangéliumok keletkezéséről és a Szűz-karmáról tudni kell!

Kozma Szilárd Az asztrológiai Bak konstelláció és az apaság
Kozma Szilárd Az asztrológiai Bak konstelláció és az apaság

Az egyetemes törvényekről és arról ami manapság kiveszőfélben van, de feltétlenül vissza kell majd hozni és vissza állítani az eredeti jogaiba: az apaság géniuszáról...

Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége
Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége

"Amennyiben karma-oldás nélkül pl. a pszichológia (A szexológia...), vagy bármely humán-tudomány segítségével lehetséges lenne minimum a párkapcsolati - szerelmi viszonyokat harmonikusan rendezni, akkor minimum a pszichológusok, egytől egyig, mind csak boldog és harmonikus élettársi viszonyban élnének." 

Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége
Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége

Az életünk legfontosabb problémáját is: a házastársi viszonyok krízisét és válságát is, ugyancsak és kizárólag a karma-oldás keretén belül tudjuk kreatívan, tehát pozitívan a jövő felé mutató úton feloldani, és kizárólag a kauzális asztrológiai sorsértelmezések segítségével.  

Kozma Szilárd: Asztrológia _ Az aszcendens karmikus értelmezése
Kozma Szilárd: Asztrológia _ Az aszcendens karmikus értelmezése

Az aszcendens tulajdonképpen a sorsképletünk legfontosabb eleme. Spirituális fejlődésünk és boldogulásunk szempontjából

Kozma Szilárd_ Asztrológia _ Példák a Tarot Bolondja, a klinikai őrület és a köznapi hülyeség különbségére
Kozma Szilárd_ Asztrológia _ Példák a Tarot Bolondja, a klinikai őrület és a köznapi hülyeség különbségére

Ezt a Megkülönböztetésre, amire a Medárda első "nagy szerelmének" az obszcén viselkedése is, alkalmat adott, nagyon rég óta, és igen nagy szükség volt.

Kozma Szilárd: Az asztrológiai és a metafizikai ismeretszerzésnek a földháza
Kozma Szilárd: Az asztrológiai és a metafizikai ismeretszerzésnek a földháza

A Nagy tévedés, amit a klasszikusnak mondott, de voltaképpen, sajnos, a jóslás logikája szerinti, asztrológiában elkövetnek, az, hogy mind a konstellációkat, mind a földházakat az okozatok szintjén, vagyis a következmények tükrében értelmezik és nem az eredeti ősforrás szerinti -A  metafizikai! - okok tükrében. 

Kozma Szilárd: Asztrológia Istenigazából, Bevezető rész 1. rész
Kozma Szilárd: Asztrológia Istenigazából, Bevezető rész 1. rész

Arról, hogy mire jó az asztrológia illetve arról, hogy miért érdemes személyi horoszkóp alapján sorselemzést és karma-értelmezést végezni.

Kozma Szilárd: A Mérleg
Kozma Szilárd: A Mérleg

A MÉRLEG spirituális erőtere a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi -- lelki állapotokban. Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője. Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők és sorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt, néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és -- amennyiben erélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes és eszményi egyensúlyi állapottal, amit ők vadásznak, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erősítené.
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: A Szűz karma
Kozma Szilárd: A Szűz karma

A Szűz konstelláció a teremtés okának és céljának: a lét és az élet rendeltetésének a problémakörét testesíti meg. Ezért a bűnbeesett erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti a rendeltetés funkcióját az erőszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai -- tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.
A teljes tanulmány elérhetősége:
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd- Oroszlán
Kozma Szilárd- Oroszlán

Kozma Szilárd asztrológus - metafizikus előadássorozatának az Oroszlán csillagjegy karmájáról szóló része. (Oroszlán karma: Oroszlánban álló Lilith vagy Sárkányfarok a születési képletben)

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus: Az oroszlán konstelláció
Szellemisége által megjelenített emberi -- személyi, személyiségi -- problémák spirituális okairól.

A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban
álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és

 


betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai. Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való megjelenését és ennek megfelelően, az individuális önérzékelés és önértékelés több dimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítő konstelláció.
Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez és így történő kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg, annak köszönhetően, hogy ő éppen annak az ősi, abszolút léttudatnak az asztrológiai megjelenítője, amely megsérül az ős-Lilith nevű kauzális jelenség hatására, és amiért szükségessé válik az egyetemes létteremtés. Vagyis, az oroszlán konstelláció egyenesen az egyén szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a személyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez is kapcsolódik, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyőzéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz és határozottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött. De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti) környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen nem a fölényességi érzet, a hiúság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és
az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, vagyis a személyes gyengeségek fölötti erővétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkűséggel.
A teljes tanulmány:
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: A Rák - A foganás, a nemzés és a rákosodás
Kozma Szilárd: A Rák - A foganás, a nemzés és a rákosodás

Kozma Szilárd asztrológus - metafizikus a Rák konstellációról. Az anyai ági karmikus öröklődés következtében Rák karmával született személyek, minden ellenkező látszat ellenére, a legellentmondásosabb és spirituális szempontból a legkiismerhetetlenebb tudattal született személyek. Hiszen pontosan a személyes teremtés és a teremtésről való gondoskodás őselvének az ős-Lilith által megbontott és megrontott állapotát testesítik meg. Ezért, miközben ők a legérzékenyebbek, a leg sebezhetőbbek, a legfélénkebbek és a legragaszkodóbbak az állatöv tizenkét csillagképének a karmikus erőtereit karmikusan megtestesítő személyek közül, ugyanakkor ők -- Mivel mindannak az ellentétét hordozzák a spirituális struktúrájuk legmélyén, amit a Rák konstelláció pozitív eredetében megjelenít. - a legönzőbb és leg áldozat-képtelenebb, és ezért, ők a leginkább a család- és gyermekelhagyásra, család és gyermekárulásra kész személyek, annak ellenére, hogy mindig ennek az ellenétét láttatják a felszínen. És persze, mindezek miatt, ők a leg irracionálisabb tettekre kész, partner- és családi árulásra képesebb személyek, annak ellenére, hogy minden látszat ennek az ellenkezőjét mutatja, vagyis azt, hogy náluk senki jobban nem képes szeretni a gyermekeket és a családot. Tehát ők a gyermekeikkel és az élettársaikkal szembeni magas fokú árulásra és azoknak akár a legközönségesebb elhagyására és megcsalására, és nem utolsó sorban azoknak a közösségi életterületeken történő megalázására és igazságtalan megszégyenítésére is képes személyek. Ezért a fokozott éberség a leginkább a velük való családi viszonyokban ajánlott, mert erősen hajlamosak arra, hogy ami a családot és a gyermekeket illeti az egyik végletből a másikba essenek. Nem véletlenül szoktak szenvedni a rák karmával született nők -- és férfiak - abban a sok féle, gyermeknemzési (nők külön: gyermek-szülési és gyermektáplálási) szervekkel kapcsolatos, nem egyszer végzetes (rákos) betegségben.
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: Asztrológia - A RÁK KARMA: nemzés, foganás és rákosodás rejtett okai
Kozma Szilárd: Asztrológia - A RÁK KARMA: nemzés, foganás és rákosodás rejtett okai

Bár ezeknek az előadásoknak a hallgatása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fognak hatni, arra figyelmeztek, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható, élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy elmondott, esetleg a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit kizárólag a személyi horoszkóp-értelmezés által, a személyi karma- és rendeltetés-ismertetés adhat meg. És, aminek a segítségével mindenki feloldhatja a tényleges karmáját, és ez által a nehéz sorskríziseit -- betegségeit meghaladhatja. Vagyis: az egészségét és az igazi szabadságát - boldogságát elérheti. Az itt hallottak írásba foglalt tanulmányok formájában itt olvashatók.

Kozma Szilárd: Az Árnyék-Énünk ördögi gonoszsága
Kozma Szilárd: Az Árnyék-Énünk ördögi gonoszsága

Egyetlen konstelláció-karmája sem annyira veszélyes, mint az ikrek-karma, illetve, minden konstellációra jellemző karma sors-rontó súlya és nehézsége (és általában minimum három van egy személyben...), a duplájára nő, vagyis hatványozódik, azoknál a személyeknél, kik árnyék-énnel születnek a világra. (Sok az együttállás a sorsképletükben, vagy valamelyik karma-pontjuk az Ikrekben áll.)

Kozma Szilárd: Bevezető az Ikrek konstelláció és az árnyék-én misztikus problémakörébe
Kozma Szilárd: Bevezető az Ikrek konstelláció és az árnyék-én misztikus problémakörébe

A http://kozmaszilard.hu/
a http://www.kozmaszilard.com/
a http://www.asztrologosz.com/ és a http://aldottelet.com/ című honlapok karma-tanulmányaihoz készített illusztráció - sorozatnak egy igen fontos része, amely a rendkívülien összetett emberi személyiségnek (öntudatnak, önreflexiónak) azzal a részével foglakozik, amely majdhogynem tudatosan ellenáll a személy minden karma - feloldási akaratának és erre vonatkozó kísérletének.
Kozma Szilárd és Joó Violetta lelki-társak és asztrológus szerzőpár -
Az asztrológiai Ikrek karma-motívum és a pszichológiai Árnyék-én jelensége:
http://www.kozmaszilard.hu/index.php?...

Kozma Szilárd: A Tarot 3-as ikonjának, "Az uralkodó nő"-nek az értelmezése
Kozma Szilárd: A Tarot 3-as ikonjának,

A bőség csak akkor jelent áldást is, ha megfelelően tudjuk azt megidézni, fogadni és használni. Hogyha nem, a kárunkat fogja szolgálni hosszú távú következmények szintjén.

Kozma Szilárd és Viola: Tarot XIII. és asztrológia - A halál ikonjának az értelmezése.
Kozma Szilárd és Viola: Tarot XIII. és asztrológia - A halál ikonjának az értelmezése.

Rengeteg a félreértés és zagyva elképzelés létezik a spirituális Újjászületés és a halál misztériumával - motívumával kapcsolatosan

Kozma Szilárd és Viola: A Tarot és az életünk rejtelmei, azok leleplezése
Kozma Szilárd és Viola: A Tarot és az életünk rejtelmei, azok leleplezése

A Tarot VI. ikonjának - Szerelmesek (Krízis), a XIII. - A Halál (Újjászületés), a XV. - Az Ördög (A Karma), és a XVI. - A torony (leleplezés, lerombolás) ikonjainak az értelmezése, a hamisításból és a hamisságból eredő Krízissel az élen.

Kozma Szilárd és Viola: Tarot XVIII. - A Hold 2. rész
Kozma Szilárd és Viola: Tarot XVIII. - A Hold 2. rész

Mélyebben leásunk a Holddal - Rákkal, anyasággal, otthonnal és családdal, na és persze, a gyermekekkel kapcsolatos karmikus - spirituális és gyakorlati problémák és krízisek, na és persze: a sors-drámák és tragédiák gyökeréig, sőt, azoknak is a hajszáleréig, annak érdekében, hogy a családi harmóniához és a tényleges (Szülői!) boldogsághoz - egészséghez vezető útjelzőkig önöket (És, a saját gyermekeinket is.) elvezethessük.

Kozma Szilárd: A Bika jegy és karma 2. rész
Kozma Szilárd: A Bika jegy és karma 2. rész

A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér, a teremtés határállapotaként folyamatosan létrejövő --keletkező -- fizikai létállapotnak (Az anyagnak, a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyag spirituális struktúrák szerinti rendeződését, misztikus kifejezéssel: az anyag átszellemülésének
A mozzanatát testesíti meg. Mivel az evolúciónak köszönhetően, ez már összetett biológiai formákban is megvalósul: A Bika konstelláció szellemisége a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és az abban való elemi létezéshez elsődlegesen (elengedhetetlenül) szükséges előfeltételekhez, életkörülményekhez, azoknak a megteremtési - létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: földi - fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (otthon) és az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuális kapcsolatok valamelyest harmonikus folytonossága. Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal született személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvárak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtőszenvedélyesek, vagy a diszharmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jellemzőek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek, információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meghonosodása) itt, a torok - csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül.

 


Kozma Szilárd asztrológus honlapjai: http://kozmaszilard.hu
http://kozmaszilard.com

 


Asztrológiai fórumunk: http://asztrologosz.hu
Kozma-Joó Violetta és Kozma Szilárd asztrológus házaspár weboldala:
http://aldottelet.com
Blogjaink, rovataink, közösségi oldalaink:
http://kozmaszilard.cafeblog.hu/
https://www.szepo.com/
http://www.thesecret.hu/cimkeszotar/kozmaszilard
http://kozmaszilard.tumblr.com
http://kozmabotondszilard.tumblr.com

Kozma Szilárd asztrológus: A Halak 5. rész
Kozma Szilárd asztrológus: A Halak 5. rész
Kozma Szilárd: A Skorpió karma 1. rész (Előadás videóval)
Kozma Szilárd: A Skorpió karma 1. rész (Előadás videóval)

Asztrológiai előadás a zodiákus jegyeinek értelmezése a Skorpiónál kezdve, Kozma Szilárd asztrológus által.

Kozma Asztrológia: Az isteni öntudat, a Plútó és a pszichés betegségek III. rész
Kozma Asztrológia: Az isteni öntudat, a Plútó és a pszichés betegségek III. rész

A Plútó az öröklétben folyamatosan és egyetemesen végbemenő (megtörténő) kiegyenlítődés őselvét működtető őserő, vagyis az isteni igazság őserejét megtestesítő bolygó. Ő a Teremtő és a Teremtés (teremtmények) közötti teljes eggyé válási szükség-érzet őserejét megtestesítő bolygó. Más szóval, a Plútó a Mindenségben mindig létrejövő Egyetemes Ősigazság (Egységes kiegyenlítődés) ősprincípiumát megtestesítő bolygó. Az újjászületés, a megújhodás és a teljes (egyéni és egyetemes) megváltás és a megváltódás őserejét testesíti meg tehát, mind az egyéni életünkben, mint az egyetemes létezésben.

A Plútó asztrológiai szimbóluma egy körbe rajzolt nagyobb sugarú korív amely a Fény és a Szeretet, a Nap és a Hold, a Mars és a Vénusz, az Uránusz és a Neptunusz egymás teljes áthatását, egymás átalakítását és egymás közötti kiegyenlítődését szimbolizálja. A Plútó a kiegyenlített Mindenség és a létben kiegyenlített Személy termékeny megújhodásának a bolygója. A legnyersebb teremtői energiákkal telt, spontán lét-megnyilvánulások ős-princípiumát megtestesítő Mars mellett, a Plútó a Skorpió uralkodójaként, az egyetemes lét- megnyilvánulás végső következményét: a teremtésnek az össz- kiegyenlítődési képességét, célját, és törvényét: az isteni igazságot testesíti meg. A Plútó az Isteni léttudatnak az összes teremtő erőnek és teremtő hatalomnak a teremtés folyamatain keresztül - és az azok által - történő megtisztulását, megújhodását és ezáltal a teremtés céljának a végső megvalósulását és beteljesedését: az egyetemes megváltás folyamatos jelenségét és aktusát testesíti meg

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából: A Skorpió rész.
Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából: A Skorpió rész.

Kozma Szilárd Asztrológia Istenigazából című internetes előadássorozatának bevezető, nulladik része.

Asztrológia - A rezonancia törvénye (Kozma Szilárd)
Asztrológia - A rezonancia törvénye (Kozma Szilárd)

Ha békés járókelőként, egy utcai rablás áldozata leszek, nem azt jelenti, hogy én a rablóval minden vonatkozásban azonos hullámhosszon (rezgési frekvencián) állok. De amennyiben ez történt velem, jó, ha mélyen elgondolkozok az eseten, mert ez legalább annyit jelent, hogy egy bizonyos életterületen, amelyre valamiképpen vonatkozik a konviktus (például erősen különböző személyiségeink inkoherenciája egy erőltetett szexuális viszony esetében), azonos hullámhosszon mozgok a gonosztevővel és a konfliktus pontosan azt jelzi, hogy nekem is még sok homályban maradt felismerni, beismerni és megismerni valóm van azon az életterületen, ahol én is a gonosztevőhöz hasonlóan járok el. Ez minimum annyit jelenthet, hogy én is erőszakosan akarok valamit magamhoz venni, magamhoz kapcsolni, illetve, hogy erőszakosan ragaszkodok valamihez, amit a spirituális fejlődésem gyarapítása (a kiegyenlítődési képességem növelése, a szellemi szabadságom elérése) érdekében el kellene engednem.

A tárgyi valóság szerinti igazságért való harc útján
A tárgyi valóság szerinti igazságért való harc útján

Félrevezetően téves az elképzelés, miszerint, a Karate bármely ága, a harcművészetek általában, vagy az összesített K-1 harcok arról szólnának és arra lennének jók, hogy fölösleges jang típusú energiákat, netalán tán rejtett agresszivitásunkat vezethessünk le általuk. És ez annak ellenére is így van, hogy a francia Leboner nevű K1-es elit sportoló pl. azt állítja, hogy ő azért harcol, mert a szervezete túl sok adrenalint termel és ezt a sport-harcban tudja a legjobban „elhasználni”, vagyis úgy, hogy sem magának, sem másnak ne ártson vele.

Kozma Szilárd: Az Ikrek árnyék-énes karmájának a kevés meghaladási lehetőséége
Kozma Szilárd: Az Ikrek árnyék-énes karmájának a kevés meghaladási lehetőséége

A BIKA jegyében található Lilithel vagy a Bika-Sárkányfarokkal
és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek, valamint a kínai asztrológia szerint, a Disznó évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknek
és baleseteiknek a szellemi-lelki okai.

Kozma Szilárd: A Törvénnyel való (Bolond...) azonosulás mágikus
Kozma Szilárd: A Törvénnyel való (Bolond...) azonosulás mágikus

A helyes sorrendiség, illetve a "jó (vagy rossz..) időben levés" kérdése, annak az észlelése és megállapítása, az asztrológiában a Jupiterhez és a Szaturnuszhoz tartozik. Általánosan a Hierarchia, vagyis a Ciklus és a Ritmus törvényéhez, amihez az un. időminőség kérdése kapcsolódik. És ez által, persze, az asztrológia is, amely, ennek az un. spirituális és kauzális idő-minőségnek az asztronómiai adatok segítségével történő kiolvasási képességének köszönheti a rendkívüli "táltosi" (megmondói :) ) erejét.

Asztrológia - Előrejelzések 2017-re (Kozma Szilárd és Viola)
Asztrológia - Előrejelzések 2017-re (Kozma Szilárd és Viola)

Ami 2017-ben fog történni globális szinten az un. nyugati típusú civilizációban élő emberiséggel, tehát, hogy milyen betegségek és járványok jelentkeznek elsődlegesen, hogy milyen hajmeresztően gátlástalan átverések, parasztvakító népbutítások és bundázások születnek és lepleződnek le a politikában, hogy milyen technikai - technológiai alapú, tömegszerencsétlenségeket okozó balesetek jönnek létre, nem beszélve a házastársi - párkapcsolati csalásokból, öncsalásokból, egymás átveréséből és a személyi önátverésekből következő, szokatlanul megnövekvő szerelmi és házastársi drámákról és tragédiákról, tökéletesen jellemezni fogja ennek az öncélúan termelő - fogyasztó civilizációnak a materiális és misztikus fantazmagóriákra épülő látásmódját, a szemforgató - hipokrita mentalitását.

Asztrológia Istenigazából: Az Ikrek - Kozma Szilárd előadása
Asztrológia Istenigazából: Az Ikrek - Kozma Szilárd előadása

A Ikrek jegy és a III. horoszkóp ház lényege és karmája.
Annak ellenére, hogy az Ikrek karmával született személyeket általában könnyű -- játékos -- konstellációként kezelik általában (A jós...) asztrológusok, valójában éppen olyan veszélyes életű és még annál is nehezebben megérthető konstellációs meghatározódásokról van szó, mint pl. a Skorpió jegye. Az Ikrek ugyanis az abszolút ősszellem -- a Létforrás Szelleme -- által a Kosban létrehozott és Bikában birtokba vett, áthatott és átszellemített anyagi világ elsődleges funkciójának: az abszolút lét tükrözésének a jól, vagy rosszul való működését testesíti meg. Illetve azt, hogy létezik-e és ha igen működik-e az információs kapcsolat a két végleges létállapot: az abszolút szellem és az általa, az ő ellenőrző-tükreként létrehozott anyagi állapotok és jelenségek -- formák között? És karma szintjén, mindez átalakul negatív sugallatokat gyártó és ezzel örök bizonytalanságot okozó árnyék-énné.

Asztrológia - A Mérleg jellegű karma rákfenéi _1. rész
Asztrológia - A Mérleg jellegű karma rákfenéi _1. rész

Igazán mélyen feltárva a Mérleg karmát.

Asztrológia - Kozma Szilárd: A megváltás törvénye - A teljes megvilágosodás I. rész
Asztrológia - Kozma Szilárd: A megváltás törvénye - A teljes megvilágosodás I. rész

A bolondsággal elérhető igazi - tényleges... - boldogságról és a megvilágosodás feltételeiről, a megvilágosodásban megtapasztalható lényegi (halhatatlan)Én-tudatunkról. Valamint az ezek elérési lehetőségét gátló és blokkoló, humánusan érzelgős és ezért szánalmasan korlátolt, gyakorlati észjárásunkról.

“Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.” /Jézus, Máté evangéliuma/
"Aki meg akarja nyerni az életét elveszti azt, és aki feláldozza..."
"Aki van annak adatik, akinek nincs, attól elvétetik."
"Akinek van füle, hallja!"
És eredetien: "Boldogok a bolondok, mert övék a mennyek országa."
A "lelki szegények" látszólagos boldogsága ugyanis, tehát az agy-károsultaké, nem lehet szempontja és célja a legmagasabb rendű beavatásnak.
"Keressétek a mennyek országát és a többit megkapjátok ráadásként."
"Elsőkből lesznek az utolsók, és utolsókból elsők."

Kauzális Asztrológia - A Plútó és a krisztusi jelenléttudat
Kauzális Asztrológia - A Plútó és a krisztusi jelenléttudat

Az igazság az, hogy a Plútó által megtestesített kauzális szellemi erőnek a valós jelentésének a racionális leírását és a személyi sorsképletek szerinti, komoly értelmezését kerülik a magyar asztrológiában. Nem véletlenül, hiszen akkor a tárgyi valóság szerinti igazság kérdését, illetve az igazságszolgáltatás szerinti törvényesség kérdését is feszegetniük kellene... a misztikus fantazmagóriák böfögése helyett.     

Asztrológusi hitvallásom
Asztrológusi hitvallásom

Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelmûvé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! - az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyûjtõnéven ismert negatív õserõk által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

A korai és gyakori meddőségnek az igazi okai, és azok oldási lehetőségei
A korai és gyakori meddőségnek az igazi okai, és azok oldási lehetőségei

A Budapesti Decens c. internetes magazin főszerkesztője: Ordody Eszter által készített interjú, Jóo Violetta és Kozma Szilárd Karma- és családasztrológusokkal magzatfoganási és családi problémákról

Asztrológusi mágia-tan, 5 fejezet: az elbocsátás
Asztrológusi mágia-tan, 5 fejezet: az elbocsátás

A Karma és a Kiegyenlítődés törvénye, vagyis a megbocsátás és az elbocsátás, elengedés és a feszültség-mentes személyi tudat (Az öntudat, az önérzékelés és az önértékelés) állandó tisztán tartásának a szükségessége.

Kozma Szilártd: A kiegyenlítődés törvénye
Kozma Szilártd: A kiegyenlítődés törvénye

Más nevein: Az áthatolás és a megfelelés törvénye. Az Egyetemes Áthatolás és Kiegyenlítődés Törvénye. A Szükség és A Bőség törvénye. Vagyis: a hiány keletkezésének és a hiánynak a kielégítési – kiegyenlítési szükségének a törvénye. „A szükség megszüntetése szükségének”, tehát a hiány teremtési (provokáló) funkciójának és a bőség által történő kielégítésének és kiegyenlítődésének (kompenzációjának) a törvénye. Mindezzel együtt és mindenek fölött, A LOGOSZ TÖRVÉNYE, vagyis a Szent Szellem erejének és hatásának a Tőrvénye.

Kozma Szilárd_A Kos konstellációnak megfelelő karma leírása
Kozma Szilárd_A Kos konstellációnak megfelelő karma leírása

A Kos Lilithel (Úgy mint Gerle Éva), Kos Sárkányfarokkal és erősen negatívan fényszögelt Kos-Nappal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia aszerint, a kutya évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség- és baleset-hajlamainak, valamint a más jellegű sors- és életkríziseinek a valós – spirituális: karmikus – okai.

Egy rendkívüli reagálás
Egy rendkívüli reagálás

Kedves Szilard!

Nagyon köszönöm megnyugtato szavait, tanacsait es a csatolmanyt is amit holnap elkezdek tanulmanyozni !

Karma-oldás a Tarottal való sorselemzés segítségével
Karma-oldás a Tarottal való sorselemzés segítségével

Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarot egy személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) képi jelrendszer. Az aktuális sorshelyzetünkre, pillanatnyi sorsállapotunkra vonatkozó szimbolikus információt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosan kapunk a környezetükből, de azt, azokat nem vagyunk képesek helyesen értelmezni, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi - spirituális szimbolikus jelentéstartalmát.

Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.
Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.