Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Kozma Szilárd: Az Ikrek árnyék-énes karmájának a kevés meghaladási lehetőséége
Kozma Szilárd: Az Ikrek árnyék-énes karmájának a kevés meghaladási lehetőséége

A BIKA jegyében található Lilithel vagy a Bika-Sárkányfarokkal
és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek, valamint a kínai asztrológia szerint, a Disznó évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknek
és baleseteiknek a szellemi-lelki okai.

Asztrológusi hitvallásom
Asztrológusi hitvallásom

Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelmûvé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! - az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyûjtõnéven ismert negatív õserõk által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

Kozma Szilárd_A Kos konstellációnak megfelelő karma leírása
Kozma Szilárd_A Kos konstellációnak megfelelő karma leírása

A Kos Lilithel (Úgy mint Gerle Éva), Kos Sárkányfarokkal és erősen negatívan fényszögelt Kos-Nappal rendelkező személyek, valamint a kínai asztrológia aszerint, a kutya évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség- és baleset-hajlamainak, valamint a más jellegű sors- és életkríziseinek a valós – spirituális: karmikus – okai.

Kozma Szilárd_Kauzális (Veszélyes :) ) asztrológia_Boldogságra ítélve I
Kozma Szilárd_Kauzális (Veszélyes :) ) asztrológia_Boldogságra ítélve I

Bizonyára hihetetlen, de igaz: Az úristen nem azért hozott létre minket saját magából, hogy szomorú - szerencsétlen betegekként tengjük - lengjük végikg az életünket, hanem azért, hogy boldogok kegyünk! De tényleg! 

Kozma Szilárd kauzális asztrológia_Boldogságra ítélve II
Kozma Szilárd kauzális asztrológia_Boldogságra ítélve II

Mindannyian kötelező módon, fogantatásunktól fogva boldogságra vagyunk "ítélve", csak az a problémánk, hogy mindenkinek egyéni - önkényes elképzelés van erről.  

Kozma Szilárd: A veszélyes, kauzális asztrológia 5. rész
Kozma Szilárd: A veszélyes, kauzális asztrológia 5. rész

Mivel, nem tudni, hogy miért, de az árnyék-én jelenségével szemben közömbösnek maradt misztikusok és spirituális tanítók, vagyis a karmikus impulzusok (sugallatok, ambíciók, félelmek és rögeszmék és téveszmék) hatása szerint működő, azoknak alárendelődő-, és azok irányítása szerint működő gondolkozási szokásainkra (ostoba és erkölcs-ellenes, egoista sablonok szerint működő spekulatív rációnkra) nem figyeltek fel még, sem a fél-vallásos misztikusok (Pl. a jóga guruk, vagy a tibeti lámák), sem a filozofikusabb spirituális tanítómesterek, még az olyan ragyogó és eredeti meglátásokkal rendelkező spirituális tanítók is, mint amilyen például, Echart Tolle, azt képzelik, hogy az úristen valamiért, mindössze egy öncélúan - önkényesen működő gondolkozást, egy, magukat a „gazdákat” (személyeket) is megtévesztő és a sterilitás (hiábavalóság) zsákutcájába vezető polárisan működő agyat volt képes legyártani a számunkra, aminek a hibás működése leleplezése és hatástalanítása érdekében mindent el kell követnünk, amennyiben egészségesen boldogan és elégedetten akarunk élni, illetve, amennyiben üdvözülni szeretnénk és az Istenhez – az Istenbe visszajutni, nem ájtatoskodni kell a különböző vallásos elképzelések szerint, hanem az elménknek ettől a furcsa játékától megszabadulni…és így végre szabadon az örök jelenben (A jelenlét-tudatban) élni.
Persze, ebben rengeteg igazság van, mármint pl. az Echart Tolle felfedezéseiben és megérdemelten bestselleres tanításaiban, de a dolog azért nem olyan primitíven egyszerű, mint ahogyan azt Tarnóczy Vilmos képzeli például, aki egy regénynek nevezett fiktív történetet is írt arról, hogy miként lehet megszökni az elme börtönéből...Nyilván, ő is Ikrek-jellegű karmával is rendelkezik mint Echart Tolle, akinek a tanításai megihlették. - Tévedés ne essék: nem az ihlet adó tanítással van a baj, hanem annak a gyermetegen leszűkített értelmezésével...

Kozma Szilárd: A veszélyesség izgalmassága nem az asztrológia tárgya (Kauzális asztrológia - 4. rész)
Kozma Szilárd: A veszélyesség izgalmassága nem az asztrológia tárgya (Kauzális asztrológia - 4. rész)

A testi fájdalom által is érzékelt anyagi világ működési mechanizmusainak törvényszerűségeire, illetve a fizikai fájdalom és szenvedés gyors és persze, csak felszíni – tüneti megszüntetésére alapozó orvosi (és így a szó szoros értelmében röghöz, vagyis sebészi szikéhez és orvosságokhoz kötött) gondolkozás által elsötétített tudatú modern ember nem akar az orránál tovább látni, vagyis a fogyasztói élvezetét, és, az élvezeti lehetőségek megszerzéséhez szükséges nyüzsgés - rohanás utáni kényelmét biztosító-, tehát a hamis boldogságát biztosító, gyárak-, farmok és üzemek, irodák, bankok és üzletek bejáratánál látni, valamint a hamis egészségét biztosító orvosi rendelő-bejáratoknál, a patika- bejáratok, valamint a műtőasztalok és persze a modern cirkusz reflektorfényeinél, vagyis, a tévékamerák reflektor-fényénél tovább látni. És alig akarja elhinni, hogy minden elhárítási törekvése ellenére, szoros összefüggés létezik az ő személyét a többi személyével negatívan összekötő diszharmonikus lelki élete (Vagyis az olyan diszharmonikus érzelmei, vágyai és törekvései, mint például a kapzsiság, az öncélú vagyon-halmozás, és nyerészkedés, a sikeraratatási ambíció, az önös – önző érdekhajhászás, és az ezeket szolgáló agresszió, illetve a vélt érdekből való hazudozás, ámítás és titkolózás, a megvezetés, vagyis a mások lóvá tétele, és minden nemű hamisítás, a sikkasztás és szélhámosság, és ezek természetes következményei, mint, gyűlölet, a harag, a bosszúvágy, a neheztelés, a félelem, az önzése, az irigység, a gőg, a hiúságból és önérzeteskedésből eredő sértettség, féltékenység, hatalmi és birtokvágy, stb. erős, nyílt, vagy fojtott átélése.) és az egyes szervei és testrészei megromlása, azok heveny vagy akut és krónikus megbetegedése és végleges károsodása, vagy balesetszerű megrongálódása, illetve az idegei, vagy az egész idegrendszere, egyes hormonjai vagy a hormonrendszere „megomlása” között.
Hallani sem akar tehát arról, hogy ugyancsak létezik egy szoros összefüggés a sokáig és intenzíven magában táplált negatív (ellenséges) érzelmei ( "sötét") gondolatai, képzelgései és az egyes testrészeinek a sérülése, "baleset"-szerű károsodása, megsebződése, vagy éppen csak figyelmeztető jellegű megütése között.
Sajnos, ma már csak a babonásan gondolkozó személyek hisznek valamit mindezekből, de azt is tévesen és hamisan, és ráadásul a ezeket a negatív következményeket egyfajta naiv természetességgel és tetszőlegesen valamely, az ő személyükön kívül működő külső erőnek tulajdonítják. Istennek, vak véletlenek, vagy vak sorsnak, negatív elrendelődésnek, vagy éppenséggel az ördögnek. – Mindenkinek, ami „beakad”, illetve, amitől jobban fél, vagy ami jobban tetszik a karmája szerint, annak tulajdonítják a "szerencsétlenséget" és hallani sem akarnak arról, hogy őbennük, vagyis a lelkiismeretükön keresztül megnyilvánuló szellemükben székelne az a magasabb rendű intelligencia-forrás, amely a betegségeken és a "baleseteken" keresztül megnyilvánuló, "fékező" szabályozórendszert, vagyis "a személyes sorsot" működteti annak érdekében, hogy ők lelkileg spirituálisan, tehát és szellemileg teljesen fel ne bomoljanak.
De maradjunk az asztrológiánál. Mi is az a "mágikus" kép, amit a megszerzett elméleti tudása szerinti, logikus és racionális gondolkozását a tapasztalatával és misztikus intuíciójával együtt használó asztrológus kiolvas egy személyi horoszkóprajzból, vagyis egy személy sorsképletéből?

Kozma Szilárd: A veszélyes sorsfordulatokat megelőzni képes kauzális asztrológia 3. rész
Kozma Szilárd: A  veszélyes sorsfordulatokat megelőzni képes kauzális asztrológia 3. rész

A Világosság (teremtő akarat és teremtés- tudat, teremtői eszencia, , gyakorlati tapasztalattal erősödő értelem, értelmi világosság, átvilágítási, értelmezési és irányítói képesség, stb.), vagyis a maszkulin princípium és a Szeretet (kiáradó egységérzet, teremtési ősszubsztancia, , az egységhez való kötődés és az egységbe való visszatérési szükség és lehetőség őstudata, központi bölcsesség, önkéntelen odaadás és áldozat hozási képesség, odaadás, stb.), vagyis a feminin princípium által és rajtuk keresztül megnyilvánuló Egységes - Egyetemes Teremtő és Megváltó Abszolút Isteni Szellem (Jen), számunkra is felismerhető és a mi mindennapi szavainkkal, fogalmainkkal is felfogható és leírható tíz teremtő- és megváltó erő által, és tíz egyetemes törvény szerint jelenik meg, mind az ősideák síkján, mind a fizikai létben (természetben).
Mindaz tehát, ami a létben és a természetben létrejön és megnyilvánul, magában hordozza az abszolút-magot és a Lilith-bomlási késztetést, valamint a Fény, vagy a Szeretet jellegét (lényeg-stigmáját). Ugyanakkor a valóság különböző szintjén létrejött ellentétes nemű elemek, abszolút lényeg szerint, vonzzák egymást, vagy eltaszítják, esetleg igyekszenek kizárni, vagy megsemmisíteni egymást, át akarnak hatolni egymáson és így egységbe akarnak kerülni egymással, vagy el akarják kerülni egymást.
Az ellentétes nemű elemek közötti áthatolási és egységbe kerülési szükség-erő (a másikban való elvegyülési, feloldódási) tendencia (elemi őserő) az egyetemes magváltás ereje és eszköze. Maga a Szent Szellem, az Ős Logosz a teremtés egyetemes értelme (A Jen). Az elemek közötti kölcsönös serkentési, áthatolási, egymásba oldódási és egységesülési folyamatok, illetve a kizárási, elhárítási, vagy megsemmisítési – kiégetési folyamatok, akárcsak a teremtési és megváltási - megváltódási folyamatok, a tíz egyetemes törvény alapján mennek végbe, vagyis a megváltás a tíz egyetemes törvény együtthatása alapján és az szerint valósul meg. Mindaz, ami a teremtésben is ható, ott is jelenlevő Lilith- erők hatására ellenszegül ezeknek a törvényeknek és a megváltás megvalósulásának, megpróbálván azt megakadályozni, ellehetetleníteni, vagy hamis megváltottság-állapotokat létrehozni, fenn állhat és éreztetheti hatását ugyan ideig – óráig és éreztetheti romboló, bénító, vagy félrevezető hatását egy bizonyos mértékben, de előbb-utóbb elgyengül, lehanyatlik, felbomlik és megsemmisül az egyetemes törvények felülírhatatlan, megmásíthatatlan és kérlelhetetlen hatásaképpen, azok lényege és szellemisége szerint.

További leírások és értelmezések:

http://www.kozmaszilard.hu

http://asztrologosz.hu

http://aldottelet.com

Kozma Szilárd: A kauzális asztrológia 2. rész
Kozma Szilárd: A kauzális asztrológia 2. rész

az ősanyák által öntudatlanul létrehozott, és általuk az utódok számára átadott, majd a női utódok (lány-gyermekek) által, ennek az anyai ági családi karmának és a megfelelő életfeladatoknak az öröklődésének a felfedezése, valamint ezeknek a jellegzetes karma-vonásoknak (karaktereknek, típusoknak) a személyi horoszkópok kauzális értelmezése segítsége által való, kimutatási lehetőségének a felfedezése!
Vagyis, gyakorlatilag az én felfedezésem, de a volt hallgatóimból asztrológussá lett csíkszeredai barátaim segítségével véglegesedett, az egyéni KARMAÁNAK igazi, gyakorlatilag is kimutatható anyai ági női felmenőktől való származásának (eredetének), valamint ennek, a személyi horoszkópokból egészen pontosan kiolvasható és meghatározható karmának, az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.
Ezek, a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magazat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyilt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudtalan törekvések formájában.

 

További leírások és értelmezések:

http://www.kozmaszilard.hu

http://asztrologosz.hu

http://aldottelet.com

Kozma Szilárd: A kauzális asztrológia (ami nem senkire sem veszélyes!) 1. rész
Kozma Szilárd: A kauzális asztrológia (ami nem senkire sem veszélyes!) 1. rész

Ahol én az asztrológiát tanultam, az Elta nevű bukaresti szabadegyetemen, a reinkarnációt evidens tényként kezelték és a horoszkópok karmikus elemeit is innen eredeztették. A karmát a múlt életekben viselt dolgokkal, az akkor és ott ért, pozitív, vagy negatív tapasztalatokkal és berögzült hibákkal, vétkekkel, illetve ezeknek az "átöröklött" spirituális emlékeivel, hatásaival és visszahatásaival, a jelenkori inkarnációban jelentkező következményeivel értelmezték. Természetes tehát, hogy ezt, az akkor metafizikainak képzelt valóságértelmezést és valóságlátást, a megfelelő tárgyalási móddal együtt, én is asszimiláltam és, hogy (kezdő metafizikusként) bizonyos szempontból, velük azonos mentális és ideális (képzeleti) formákban kommunikáltam és így is gondolkoztam néhány évig. Ez csak akkor változott meg, amikor én is gyakorló asztrológussá válva, azt kellett észlelnem, hogy a hétköznapi valóság a legtöbb esetben ellentmond a misztikus elméleteknek. Nem csoda tehát, ha - rezonancia és a hatás- visszahatás törvénye alapján - álmaimban nekem is voltak ebben az időszakban olyan, a történelem különböző helyein is idejében lezajló események szerinti emlék-élményeim, amelyek egészen jól illettek és máig is találnak, mind az addigi és akkori sors-élményeimhez és a magánéleti nehézségeimhez, mind a horoszkópom bizonyos elemeihez.
De, mind a hívő, mind a szkeptikus hölgyeket és urakat, már előre megnyugtathatom: ezek a múltbéli személyiség-élményeimről szóló álmok, illetve ezek az állítólagos múltbeli személyi szerepek, nem nyújtottak számomra valami felemelő, a rejtett karma-tulajdonságaim eredetére és gyökerére utaló, hiteles információkat, ahogy a manapság oly divatos, ilyen jellegű, misztikus és ezoterikus beszámolókban lenni szokott. Nem vonhattam le például ezekből a "reinkarnációs élményekből" semmiféle következtetést, ami legalább az addig bebizonyosodott költői tehetségemet igazolta volna. És nem kaptam semmiféle információt arra vonatkozóan, hogy én valamiféle spirituális töltetű különös lélek inkarnációja lennék, de még arra vonatkozóan sem legalább, hogy ilyen jellegű szellemi képességekkel rendelkeznék és arra vonatkozóan, hogy "a korábbi életeimben" netalán asztrológus, vagy költő - író és egyáltalán művész lettem volna, erre vonatkozó információt, vagy legalább utalást nem kaptam.
Sőt: a többnyire lesújtó élmények inkább arra valóak voltak, hogy fogadjam el az aktuális helyzetemet és örvendjek annak, hogy egyáltalán ennyire is vagyok, és ha nem akarok az előbbi inkarnációim cseppet sem kívánatos állapotába és helyzetébe visszakerülni, ne foglalkozzak mással, mint azzal, hogy a horoszkópomból kiolvasható rengeteg negatív tulajdonságomat igyekezzek pozitív képességgé átalakítani. Bevallom, éppen emiatt, a meglehetősen alacsonyrendű és igen erős erkölcsi problémákat felvető, múltbéli szerepkörök miatt, tűntek számomra akkoriban kézzelfoghatónak ezek az álombéli inkarnációs élmények, ellentétben azzal a sok romantikus mesével, amit a hasonló területen mozgó személyektől (Az általam felkeresett misztikus könyvek szerzőjétől, vagy éppenséggel az asztrológiai szabadegyetem kurzusain résztvevő hallgató-társaimtól) hallottam.
Talán éppen az akkor még meglepő gyorsasággal újrarendeződő és erőteljesen fejlődő asztrológusi logikám számára, egyre hamisabban hangzó és az illető személy misztikus képességeinek egyfajta "örökletes" hitelességet biztosítani hivatott romantikus mesék voltak azok, amelyek a reinkarnáció gondolatától eltávolítottak és a létének a "tényszerűségétől" elidegenítettek.

További leírások és értelmezések:

http://www.kozmaszilard.hu

http://asztrologosz.hu

http://aldottelet.com

Kozma Szilárd asztrológus: A Halaknak megfelelő 12 horoszkópház értelmezése
Kozma Szilárd asztrológus: A Halaknak megfelelő 12 horoszkópház értelmezése

Az isteni igazsággal való azonosulás, a kreatív magány, illetve az elzártságok (A remetéskedés), illetve a meditáció és a kontempláció életköre. 

Kozma Szilárd:A kos-karma jellege, következményei és feloldási - meghaladási lehetőségei
Kozma Szilárd:A kos-karma jellege, következményei és feloldási - meghaladási lehetőségei

A civilizált (Istennel és a természettel szemben védekező) ember elemi - primitív! - alap-tévedése a rendeltetését illetően. 

Kozma Szilárd asztrológus Az Ikrek és a kettős öntudat állapota
Kozma Szilárd asztrológus Az Ikrek és a kettős öntudat állapota

Elemi tudnivalók a kettőződésről 

A Skorpió - karma nagy misztériumáról_I. rész
A Skorpió - karma nagy misztériumáról_I. rész

A Skorpió-karma azért nehezebb a más jegyekre jellemző karma-típusoknál, mert, ahol megjelenik, a gyökeres újjászületés, az átváltozás előfeltétele a boldogságnak

A vese-, a húgyholyag- a húgyvezetékek, ls a derékfájdalmak okairól
A vese-, a húgyholyag- a húgyvezetékek, ls a derékfájdalmak okairól

A szerelmi - párkapcsolati-, élet- és házastársi diszharmóniák és konfliktusok feloldási szüksége és lehetősége

Kozma Szilárd Az asztrológiai Bak konstelláció és az apaság
Kozma Szilárd Az asztrológiai Bak konstelláció és az apaság

Az egyetemes törvényekről és arról ami manapság kiveszőfélben van, de feltétlenül vissza kell majd hozni és vissza állítani az eredeti jogaiba: az apaság géniuszáról...

Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége
Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége

"Amennyiben karma-oldás nélkül pl. a pszichológia (A szexológia...), vagy bármely humán-tudomány segítségével lehetséges lenne minimum a párkapcsolati - szerelmi viszonyokat harmonikusan rendezni, akkor minimum a pszichológusok, egytől egyig, mind csak boldog és harmonikus élettársi viszonyban élnének." 

Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége
Kozma Szilárd: Szerelmi, házastársi, párkapcsolati krízisek oldási lehetősége

Az életünk legfontosabb problémáját is: a házastársi viszonyok krízisét és válságát is, ugyancsak és kizárólag a karma-oldás keretén belül tudjuk kreatívan, tehát pozitívan a jövő felé mutató úton feloldani, és kizárólag a kauzális asztrológiai sorsértelmezések segítségével.  

Kozma Szilárd: Asztrológia _ Az aszcendens karmikus értelmezése
Kozma Szilárd: Asztrológia _ Az aszcendens karmikus értelmezése

Az aszcendens tulajdonképpen a sorsképletünk legfontosabb eleme. Spirituális fejlődésünk és boldogulásunk szempontjából

Kozma Szilárd (és társai): Az asztrológiai jegyek értelmezése_A Nyilas
Kozma Szilárd (és társai): Az asztrológiai jegyek értelmezése_A Nyilas

Számomra a Nyilas volt sokáig a legtöbb meglepetéseket okozó, tehát a kiismerhetetlenebb (misztikus) konstelláció. Azért szorultam akkoriban még segítségre...:) 

Kozma Szilárd: Gyakorlati asztrológia. Egy aktuális radix értelmezés
Kozma Szilárd: Gyakorlati asztrológia. Egy aktuális radix értelmezés

Az élet egyik legnehezebb sorskörének, az élettársi viszonyok karmájának és életfeladatkörének a kauzális - karmikus asztrológiai értelmezése.

Kozma Szilárd: Az asztrológiai és a metafizikai ismeretszerzésnek a földháza
Kozma Szilárd: Az asztrológiai és a metafizikai ismeretszerzésnek a földháza

A Nagy tévedés, amit a klasszikusnak mondott, de voltaképpen, sajnos, a jóslás logikája szerinti, asztrológiában elkövetnek, az, hogy mind a konstellációkat, mind a földházakat az okozatok szintjén, vagyis a következmények tükrében értelmezik és nem az eredeti ősforrás szerinti -A  metafizikai! - okok tükrében. 

Kozma Szilárd: A Mérleg
Kozma Szilárd: A Mérleg

A MÉRLEG spirituális erőtere a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi -- lelki állapotokban. Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erőtér a Kiegyenlítődés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelője. Ezért a Mérlegben született, de főként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek általában az antagonisztikus sorserők és sorsállapotok, valamint a külső és a belső feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülő és egymást kizárni törekvő dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sőt, néha erőszakosan, erőszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és -- amennyiben erélyes személyiségekről van szó, ez a hamis, vagy erőszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítődés és a harmónia, nem egyenlő a tökéletes és eszményi egyensúlyi állapottal, amit ők vadásznak, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erősítené.
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: A Szűz és a Bolond
Kozma Szilárd: A Szűz és a Bolond

A Szűz konstelláció a teremtés okának és céljának: a lét és az élet rendeltetésének a problémakörét testesíti meg. Ezért a bűnbeesett erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti a rendeltetés funkcióját az erőszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai -- tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.
Teljes tanulmány:
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: A Szűz karma
Kozma Szilárd: A Szűz karma

A Szűz konstelláció a teremtés okának és céljának: a lét és az élet rendeltetésének a problémakörét testesíti meg. Ezért a bűnbeesett erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti a rendeltetés funkcióját az erőszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai -- tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.
A teljes tanulmány elérhetősége:
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd- Oroszlán
Kozma Szilárd- Oroszlán

Kozma Szilárd asztrológus - metafizikus előadássorozatának az Oroszlán csillagjegy karmájáról szóló része. (Oroszlán karma: Oroszlánban álló Lilith vagy Sárkányfarok a születési képletben)

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus: Az oroszlán konstelláció
Szellemisége által megjelenített emberi -- személyi, személyiségi -- problémák spirituális okairól.

A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban
álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és

 


betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai. Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való megjelenését és ennek megfelelően, az individuális önérzékelés és önértékelés több dimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítő konstelláció.
Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez és így történő kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg, annak köszönhetően, hogy ő éppen annak az ősi, abszolút léttudatnak az asztrológiai megjelenítője, amely megsérül az ős-Lilith nevű kauzális jelenség hatására, és amiért szükségessé válik az egyetemes létteremtés. Vagyis, az oroszlán konstelláció egyenesen az egyén szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a személyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez is kapcsolódik, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyőzéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz és határozottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött. De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti) környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen nem a fölényességi érzet, a hiúság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és
az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, vagyis a személyes gyengeségek fölötti erővétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkűséggel.
A teljes tanulmány:
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: A Rák - A foganás, a nemzés és a rákosodás
Kozma Szilárd: A Rák - A foganás, a nemzés és a rákosodás

Kozma Szilárd asztrológus - metafizikus a Rák konstellációról. Az anyai ági karmikus öröklődés következtében Rák karmával született személyek, minden ellenkező látszat ellenére, a legellentmondásosabb és spirituális szempontból a legkiismerhetetlenebb tudattal született személyek. Hiszen pontosan a személyes teremtés és a teremtésről való gondoskodás őselvének az ős-Lilith által megbontott és megrontott állapotát testesítik meg. Ezért, miközben ők a legérzékenyebbek, a leg sebezhetőbbek, a legfélénkebbek és a legragaszkodóbbak az állatöv tizenkét csillagképének a karmikus erőtereit karmikusan megtestesítő személyek közül, ugyanakkor ők -- Mivel mindannak az ellentétét hordozzák a spirituális struktúrájuk legmélyén, amit a Rák konstelláció pozitív eredetében megjelenít. - a legönzőbb és leg áldozat-képtelenebb, és ezért, ők a leginkább a család- és gyermekelhagyásra, család és gyermekárulásra kész személyek, annak ellenére, hogy mindig ennek az ellenétét láttatják a felszínen. És persze, mindezek miatt, ők a leg irracionálisabb tettekre kész, partner- és családi árulásra képesebb személyek, annak ellenére, hogy minden látszat ennek az ellenkezőjét mutatja, vagyis azt, hogy náluk senki jobban nem képes szeretni a gyermekeket és a családot. Tehát ők a gyermekeikkel és az élettársaikkal szembeni magas fokú árulásra és azoknak akár a legközönségesebb elhagyására és megcsalására, és nem utolsó sorban azoknak a közösségi életterületeken történő megalázására és igazságtalan megszégyenítésére is képes személyek. Ezért a fokozott éberség a leginkább a velük való családi viszonyokban ajánlott, mert erősen hajlamosak arra, hogy ami a családot és a gyermekeket illeti az egyik végletből a másikba essenek. Nem véletlenül szoktak szenvedni a rák karmával született nők -- és férfiak - abban a sok féle, gyermeknemzési (nők külön: gyermek-szülési és gyermektáplálási) szervekkel kapcsolatos, nem egyszer végzetes (rákos) betegségben.
www.kozmaszilard.hu - www.kozmaszilard.com - www.asztrologosz.com

Kozma Szilárd: Asztrológia - A RÁK KARMA: nemzés, foganás és rákosodás rejtett okai
Kozma Szilárd: Asztrológia - A RÁK KARMA: nemzés, foganás és rákosodás rejtett okai

Bár ezeknek az előadásoknak a hallgatása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fognak hatni, arra figyelmeztek, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható, élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy elmondott, esetleg a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit kizárólag a személyi horoszkóp-értelmezés által, a személyi karma- és rendeltetés-ismertetés adhat meg. És, aminek a segítségével mindenki feloldhatja a tényleges karmáját, és ez által a nehéz sorskríziseit -- betegségeit meghaladhatja. Vagyis: az egészségét és az igazi szabadságát - boldogságát elérheti. Az itt hallottak írásba foglalt tanulmányok formájában itt olvashatók.

Kozma Szilárd: Az Árnyék-Énünk ördögi gonoszsága
Kozma Szilárd: Az Árnyék-Énünk ördögi gonoszsága

Egyetlen konstelláció-karmája sem annyira veszélyes, mint az ikrek-karma, illetve, minden konstellációra jellemző karma sors-rontó súlya és nehézsége (és általában minimum három van egy személyben...), a duplájára nő, vagyis hatványozódik, azoknál a személyeknél, kik árnyék-énnel születnek a világra. (Sok az együttállás a sorsképletükben, vagy valamelyik karma-pontjuk az Ikrekben áll.)

Kozma Szilárd: Bevezető az Ikrek konstelláció és az árnyék-én misztikus problémakörébe
Kozma Szilárd: Bevezető az Ikrek konstelláció és az árnyék-én misztikus problémakörébe

A http://kozmaszilard.hu/
a http://www.kozmaszilard.com/
a http://www.asztrologosz.com/ és a http://aldottelet.com/ című honlapok karma-tanulmányaihoz készített illusztráció - sorozatnak egy igen fontos része, amely a rendkívülien összetett emberi személyiségnek (öntudatnak, önreflexiónak) azzal a részével foglakozik, amely majdhogynem tudatosan ellenáll a személy minden karma - feloldási akaratának és erre vonatkozó kísérletének.
Kozma Szilárd és Joó Violetta lelki-társak és asztrológus szerzőpár -
Az asztrológiai Ikrek karma-motívum és a pszichológiai Árnyék-én jelensége:
http://www.kozmaszilard.hu/index.php?...

Kozma Szilárd: A Skorpió karma 1. rész (Előadás videóval)
Kozma Szilárd: A Skorpió karma 1. rész (Előadás videóval)

Asztrológiai előadás a zodiákus jegyeinek értelmezése a Skorpiónál kezdve, Kozma Szilárd asztrológus által.

Kozma Asztrológia: Az isteni öntudat, a Plútó és a pszichés betegségek III. rész
Kozma Asztrológia: Az isteni öntudat, a Plútó és a pszichés betegségek III. rész

A Plútó az öröklétben folyamatosan és egyetemesen végbemenő (megtörténő) kiegyenlítődés őselvét működtető őserő, vagyis az isteni igazság őserejét megtestesítő bolygó. Ő a Teremtő és a Teremtés (teremtmények) közötti teljes eggyé válási szükség-érzet őserejét megtestesítő bolygó. Más szóval, a Plútó a Mindenségben mindig létrejövő Egyetemes Ősigazság (Egységes kiegyenlítődés) ősprincípiumát megtestesítő bolygó. Az újjászületés, a megújhodás és a teljes (egyéni és egyetemes) megváltás és a megváltódás őserejét testesíti meg tehát, mind az egyéni életünkben, mint az egyetemes létezésben.

A Plútó asztrológiai szimbóluma egy körbe rajzolt nagyobb sugarú korív amely a Fény és a Szeretet, a Nap és a Hold, a Mars és a Vénusz, az Uránusz és a Neptunusz egymás teljes áthatását, egymás átalakítását és egymás közötti kiegyenlítődését szimbolizálja. A Plútó a kiegyenlített Mindenség és a létben kiegyenlített Személy termékeny megújhodásának a bolygója. A legnyersebb teremtői energiákkal telt, spontán lét-megnyilvánulások ős-princípiumát megtestesítő Mars mellett, a Plútó a Skorpió uralkodójaként, az egyetemes lét- megnyilvánulás végső következményét: a teremtésnek az össz- kiegyenlítődési képességét, célját, és törvényét: az isteni igazságot testesíti meg. A Plútó az Isteni léttudatnak az összes teremtő erőnek és teremtő hatalomnak a teremtés folyamatain keresztül - és az azok által - történő megtisztulását, megújhodását és ezáltal a teremtés céljának a végső megvalósulását és beteljesedését: az egyetemes megváltás folyamatos jelenségét és aktusát testesíti meg

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából: 1. rész
Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából: 1. rész

Az Asztrológia Istenigazából internetre szánt, spirituális-asztrológiai ismeretterjesztő videósorozat első része. E rész fő témái: a két ősprincípium: a fény és a szeretet, a férfi és a nő.Továbbá spirituális szemszögből a harc (a tűz alkímiai elem) és az anyag, (a fizikai sík). Az igazság szerepe a létezésben.

 

Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából: A Skorpió rész.
Kozma Szilárd – Asztrológia Istenigazából: A Skorpió rész.

Kozma Szilárd Asztrológia Istenigazából című internetes előadássorozatának bevezető, nulladik része.

Asztrológia - Előrejelzések 2017-re (Kozma Szilárd és Viola)
Asztrológia - Előrejelzések 2017-re (Kozma Szilárd és Viola)

Ami 2017-ben fog történni globális szinten az un. nyugati típusú civilizációban élő emberiséggel, tehát, hogy milyen betegségek és járványok jelentkeznek elsődlegesen, hogy milyen hajmeresztően gátlástalan átverések, parasztvakító népbutítások és bundázások születnek és lepleződnek le a politikában, hogy milyen technikai - technológiai alapú, tömegszerencsétlenségeket okozó balesetek jönnek létre, nem beszélve a házastársi - párkapcsolati csalásokból, öncsalásokból, egymás átveréséből és a személyi önátverésekből következő, szokatlanul megnövekvő szerelmi és házastársi drámákról és tragédiákról, tökéletesen jellemezni fogja ennek az öncélúan termelő - fogyasztó civilizációnak a materiális és misztikus fantazmagóriákra épülő látásmódját, a szemforgató - hipokrita mentalitását.

Asztrológia Istenigazából: Az Ikrek - Kozma Szilárd előadása
Asztrológia Istenigazából: Az Ikrek - Kozma Szilárd előadása

A Ikrek jegy és a III. horoszkóp ház lényege és karmája.
Annak ellenére, hogy az Ikrek karmával született személyeket általában könnyű -- játékos -- konstellációként kezelik általában (A jós...) asztrológusok, valójában éppen olyan veszélyes életű és még annál is nehezebben megérthető konstellációs meghatározódásokról van szó, mint pl. a Skorpió jegye. Az Ikrek ugyanis az abszolút ősszellem -- a Létforrás Szelleme -- által a Kosban létrehozott és Bikában birtokba vett, áthatott és átszellemített anyagi világ elsődleges funkciójának: az abszolút lét tükrözésének a jól, vagy rosszul való működését testesíti meg. Illetve azt, hogy létezik-e és ha igen működik-e az információs kapcsolat a két végleges létállapot: az abszolút szellem és az általa, az ő ellenőrző-tükreként létrehozott anyagi állapotok és jelenségek -- formák között? És karma szintjén, mindez átalakul negatív sugallatokat gyártó és ezzel örök bizonytalanságot okozó árnyék-énné.

Asztrológia - A Mérleg jellegű karma rákfenéi _1. rész
Asztrológia - A Mérleg jellegű karma rákfenéi _1. rész

Igazán mélyen feltárva a Mérleg karmát.

Asztrológia - Kozma Szilárd: A megváltás törvénye - A teljes megvilágosodás I. rész
Asztrológia - Kozma Szilárd: A megváltás törvénye - A teljes megvilágosodás I. rész

A bolondsággal elérhető igazi - tényleges... - boldogságról és a megvilágosodás feltételeiről, a megvilágosodásban megtapasztalható lényegi (halhatatlan)Én-tudatunkról. Valamint az ezek elérési lehetőségét gátló és blokkoló, humánusan érzelgős és ezért szánalmasan korlátolt, gyakorlati észjárásunkról.

“Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.” /Jézus, Máté evangéliuma/
"Aki meg akarja nyerni az életét elveszti azt, és aki feláldozza..."
"Aki van annak adatik, akinek nincs, attól elvétetik."
"Akinek van füle, hallja!"
És eredetien: "Boldogok a bolondok, mert övék a mennyek országa."
A "lelki szegények" látszólagos boldogsága ugyanis, tehát az agy-károsultaké, nem lehet szempontja és célja a legmagasabb rendű beavatásnak.
"Keressétek a mennyek országát és a többit megkapjátok ráadásként."
"Elsőkből lesznek az utolsók, és utolsókból elsők."

Kauzális Asztrológia - A Plútó és a krisztusi jelenléttudat
Kauzális Asztrológia - A Plútó és a krisztusi jelenléttudat

Az igazság az, hogy a Plútó által megtestesített kauzális szellemi erőnek a valós jelentésének a racionális leírását és a személyi sorsképletek szerinti, komoly értelmezését kerülik a magyar asztrológiában. Nem véletlenül, hiszen akkor a tárgyi valóság szerinti igazság kérdését, illetve az igazságszolgáltatás szerinti törvényesség kérdését is feszegetniük kellene... a misztikus fantazmagóriák böfögése helyett.