Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Asztrológia - Kozma Szilárd: A megváltás törvénye - A teljes megvilágosodás I. rész

A bolondsággal elérhető igazi - tényleges... - boldogságról és a megvilágosodás feltételeiről, a megvilágosodásban megtapasztalható lényegi (halhatatlan)Én-tudatunkról. Valamint az ezek elérési lehetőségét gátló és blokkoló, humánusan érzelgős és ezért szánalmasan korlátolt, gyakorlati észjárásunkról.

“Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.” /Jézus, Máté evangéliuma/
"Aki meg akarja nyerni az életét elveszti azt, és aki feláldozza..."
"Aki van annak adatik, akinek nincs, attól elvétetik."
"Akinek van füle, hallja!"
És eredetien: "Boldogok a bolondok, mert övék a mennyek országa."
A "lelki szegények" látszólagos boldogsága ugyanis, tehát az agy-károsultaké, nem lehet szempontja és célja a legmagasabb rendű beavatásnak.
"Keressétek a mennyek országát és a többit megkapjátok ráadásként."
"Elsőkből lesznek az utolsók, és utolsókból elsők."