Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Kozma Asztrológia: Az isteni öntudat, a Plútó és a pszichés betegségek III. rész

A Plútó az öröklétben folyamatosan és egyetemesen végbemenő (megtörténő) kiegyenlítődés őselvét működtető őserő, vagyis az isteni igazság őserejét megtestesítő bolygó. Ő a Teremtő és a Teremtés (teremtmények) közötti teljes eggyé válási szükség-érzet őserejét megtestesítő bolygó. Más szóval, a Plútó a Mindenségben mindig létrejövő Egyetemes Ősigazság (Egységes kiegyenlítődés) ősprincípiumát megtestesítő bolygó. Az újjászületés, a megújhodás és a teljes (egyéni és egyetemes) megváltás és a megváltódás őserejét testesíti meg tehát, mind az egyéni életünkben, mint az egyetemes létezésben.

A Plútó asztrológiai szimbóluma egy körbe rajzolt nagyobb sugarú korív amely a Fény és a Szeretet, a Nap és a Hold, a Mars és a Vénusz, az Uránusz és a Neptunusz egymás teljes áthatását, egymás átalakítását és egymás közötti kiegyenlítődését szimbolizálja. A Plútó a kiegyenlített Mindenség és a létben kiegyenlített Személy termékeny megújhodásának a bolygója. A legnyersebb teremtői energiákkal telt, spontán lét-megnyilvánulások ős-princípiumát megtestesítő Mars mellett, a Plútó a Skorpió uralkodójaként, az egyetemes lét- megnyilvánulás végső következményét: a teremtésnek az össz- kiegyenlítődési képességét, célját, és törvényét: az isteni igazságot testesíti meg. A Plútó az Isteni léttudatnak az összes teremtő erőnek és teremtő hatalomnak a teremtés folyamatain keresztül - és az azok által - történő megtisztulását, megújhodását és ezáltal a teremtés céljának a végső megvalósulását és beteljesedését: az egyetemes megváltás folyamatos jelenségét és aktusát testesíti meg