Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Kozma Szilárd: Az Ikrek árnyék-énes karmájának a kevés meghaladási lehetőséége

Olvasási idő: körülbelül 16 perc

A BIKA jegyében található Lilithel vagy a Bika-Sárkányfarokkal
és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek, valamint a kínai asztrológia szerint, a Disznó évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknek
és baleseteiknek a szellemi-lelki okai.

Kozma Szilárd: Az Ikrek árnyék-énes karmájának a kevés meghaladási lehetőséége

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

A BIKA jegyében található Lilithel vagy a Bika-Sárkányfarokkal
és az erősen negatívan fényszögelt Bika-Nappal született személyek, valamint a kínai asztrológia szerint, a Disznó évében született személyek karmája, vagyis ezeknek a betegség-és balesethajlamai, jellegzetes betegségeiknek
és baleseteiknek a szellemi-lelki okai.

    A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér,

első sorban a z abszolút létből kiáramló ősideáknak az örökről fogva már létező isteni lét által való bekebelezésének, birtokba vételének a folyamatát – mozzanatát jeleníti meg az isteni létben, valamint az abszolútumból kiáramló, azon kívül került ősideáknak az egymáshoz való prímér vonzódásának az ősenergiáját.

   Másod sorban viszont, a teremtés határállapotaként folyamatosan létrejövő –keletkező – fizikai létállapotnak (Az anyagnak), a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyagnak a spirituális struktúrák befolyása szerinti rendeződésének a jelenségét testesíti meg. Mivel az evolúciónak köszönhetően, ez már összetett biológiai formákban is megvalósul: A Bika konstelláció szellemisége a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és az abban való elemi létezéshez elsődlegesen (elengedhetetlenül) szükséges előfeltételekhez, életkörülményekhez, azoknak a megteremtési - létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert. Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következők: földi - fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást), illetve az azt biztosító hajlék (otthon), valamint az emberben elsődlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet ősprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuális kapcsolatok valamelyest harmonikus folytonossága is ide tartozik.

    Amennyiben a személyi horoszkópban erősen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal született személyek a lustaságig elmenően kényelmeskedők lehetnek, pénzsóvárak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyűjtőszenvedélyesek,  vagy a diszharmónia másik végleteként öröknyüzsgővé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzőkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigyműködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jellemzőek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erőknek, információ- sűrűsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meghonosodása) itt, a torok - csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül.  

   Amennyiben csupán hűléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegű halló-szervi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az egyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történő alkalmazása) kapcsolatos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-furdalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy  másfajta lelki ellenállást) kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderítése érdekében.        

   Azon Bika jellegű karmával született személyeknek és általában azoknak az embereknek, akiknek a horoszkópjában a Bika motívum negatívan megjelenik és ezért a fent leírt betegségek, vagy betegségtünetek jelentkeznek, jól körül kell nézniük a környezetükben és végig gondolni az addigi életük történetét, hogy megláthassák: melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni és miután ezt konkrétan tudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent, hogy azzal a számukra lenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkozzanak, amennyiben a dolog már tűrhetetlenné és elviselhetetlenné vált számukra, vagy (és ez a metafizikailag helyes megoldás) tudatosítsák magukban, hogy valamiért fontos számukra azzal a kellemetlen jelenséggel való gyakori találkozás, mert olyan információt tartalmaz, amely valamiért fontos a számukra és próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyis feldolgozni-megérteni értelmileg és érzelmileg egyaránt. Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon tanítása, hogy: "Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mérföldet, te menj el kettőt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy add oda a felső ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is."

   Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételére tanítja Jézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, vagyis a kiegyenlítődés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján, hogy nem véletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erőszakosan, vagyis nem véletlenül találkozunk egy olyan jelenséggel, amely erőszakosan fel akarja hívni a figyelmünket olyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk hajlandóak korábban észrevenni és tudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kapcsolatos, látásgyengüléseket előidéző negatív mentalitását) és amely jelenség, vagy rejtett összefüggés tudomásulvétele és spirituális feldolgozása elengedhetetlenül szükséges már a továbbfejlődésünk szempontjából. Az ember aki erőszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesít úgymond ártatlanul valamit, amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azaz NEM AKARTUK LENYELNI.  

  Amennyiben egy Bika jellegű Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkező személy tudomást szerez minderről és ennek következtében idejében észrevéve belső hibáit, és eltökélt lelki-szellemi építkezés, lemondások és erőfeszítések árán sikerül meghaladni a Bikára jellemző tudattalan késztetéseit és gondolkozási, érzési és cselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket kerülheti el, vagy haladhatja meg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat amely (mintha ténylegesen állandóan mosolyogna rá a szerencse) valósággal vonzza magához az anyagi bőség áldását élete minden pillanatában és akt szívesen választ akár üzleti, akár szerelmi partneréül minden olyan ember, akinek igénye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikus személyközti kapcsolatok megteremtéséhez.

 

      NAP A BIKÁBAN


   A születési napjegy jelöli általában az ön alaptermészetét. Ezt, a nyers alaptermészetet viszont, bizonyos esetekben erősen befolyásolja, sőt: az is megtörténhet, hogy a Bika természetét megváltoztatja, háttérbe szorítja, vagy teljesen elnyomja a Lilith, vagy a Sárkányfarok helyzete által jelzett, "természet alatti", karmikus szellem-világa. A Sárkányfarok és a Napjegy olyan öröklött szellemi-lelki tulajdonságokat jelölnek, amelyeket minden embernek a szellemi felnőtté válása után (21 – 23 éves kora után) fel kellene számolnia magában és az Ascendens, és a Sárkányfej által jelzett pozitív tulajdonságokkal felcserélnie, amennyiben egy egészséges, boldog és vágyai szerint kiteljesedett életet akar folytatni. A horoszkóp ehhez, az "életműnek" (Ars Magna) nevezett pozitív személyi átalakuláshoz szolgáltat pontos és részletes információkat.

   Mivel a Bika föld jegy, aki e jegyben születik általában jól együtt tud működni a Szűz és a Bak jegyében született személyekkel. Uralkodó bolygója a Vénusz, a szerelem és a szexualitás őserejét, a szépség és a harmónia, illetve a négy alapelem harmonikus egységének a megvalósítására törekvő őselvek összességét testesíti meg.

   A szülöttnek nagy az életereje. Nemcsak viselkedésmódjában, de életvitelében és egészségvédő szokásaiban is az alaposság jellemző rá. Lassúsága, nagy alvásigénye szívós munkavégzéssel párosul. A világgal akkor elégedett, ha személyi igényeit kielégítheti. Lassúsága döntéseiben is meg mutatkozik. Eltart bizonyos ideig, amíg a külvilág ingerei, jelzései nemcsak hogy elérik, hanem tudatossá is válnak benne. Nehezen kezd megbarátkozni egy-egy új dologgal, személyét érintő jelenséggel és időbe telik, amíg megérik arra, hogy egy életbevágóan fontos, egzisztenciális döntést meghozzon.

  Egyedül az élvezeti ingerek teszik képessé gyors reagálásra. Fő léttörvénye, hogy az anyagi dolgok körülötte egyensúlyban legyenek és hogy kedvteléseinek kényelmesen hódolhasson. Nézeteit illetően kevés a remény hogy hamarosan megváltoztathatóak legyenek. Alkalmilag mégis hajlik nézetváltoztatásra, ha életkörülményeinek jobbításáról van szó.

   Az életben általában az izése és egészen konkrétan az ízlelő képességén keresztül szerzett információk alapján, valamint a kényelmi ösztöne szerint tájékozódik. Igyekszik kellemes dolgokkal körülvenni magát. Ami kellemetlen, arról, ha lehet, nem vesz tudomást. Ez a struccpolitika nála többnyire eredményhez is vezet. 

   Igyekszik környezetével békében együtt élni, és ha nem kell attól tartania, hogy hátba támadják, messzemenően tiszteletben tartja a másik embert. Ha kikezdik, csak a szükséges mértékig védekezik, kritikáját nem élezi ki. Ahhoz, hogy béketűréséből kihozzák, tartós, többszöri bosszantásra van szükség és arra, hogy önérzetében megsértsék, vagy jogait nyirbálják meg. Ha valaki erre vetemedne, akkor azzal szemben elementárisan törnek fel fékezhetetlen ősindulatai.

   Nem aszkéta típus és ha hosszan vár a beteljesülésre, ezt nem önmegtartóztatásból teszi. Szívesen ízlelgeti a beteljesülés gondolatát. Ha azután eljön az öröm, abba teljes mértékben bele veti magát.

   Kedvenc tartózkodási helye a művelt és a művelhető park, a kert, vagyis a birtok. A Bikának ugyanis nagyon fontos a birtokon-belüliség tudatállapota és élete minden mozzanatát, a szerelmi életétől kezdve a gazdasági alapok és javak megszerzésének és megtartásának különböző formáit mind ez határozza meg.

  Fontos számára a lezárt terület, ahol minden kis zugot ismer és a magáénak tudhat. Ahol mindent megfoghat, megtapinthat, elkönyvelhet. Különösen akkor kerülhet előtérbe szemléletében a birtoklási vágy, ha életpályáján nem ér el különösebb sikereket.

  Diszharmonikus helyzetekben, nyakassága, önzése, túlméretezett birtoklási és élvezetvágya, de kiváltképpen nyakassága és rugalmatlansága következtében, aminek hatására nem képes lenyelni az élete által eléje tárt, megoldandó feladatokat, torok, gége -és mandula problémákkal, nyakizom és nyak-csigolya bántalmakkal, valamint pajzsmirigy rendellenességtől és vesegyulladásoktól is szenvedhet.

 

Könyvjelző