Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Kozma Szilárd:Jupiter és hazudozás I. :
Kozma Szilárd:Jupiter és hazudozás I. :
Kozma Szilárd:Lunáris és szoláris éberség
Kozma Szilárd:Lunáris és szoláris éberség

További leírások és értelmezések:
http://www.kozmaszilard.hu
http://asztrologosz.hu
http://aldottelet.com

Asztrológia - Kozma Szilárd:Merkúr, Uránusz, Neptun és Plútó
Asztrológia - Kozma Szilárd:Merkúr, Uránusz, Neptun és Plútó

További leírások és értelmezések:

http://www.kozmaszilard.hu
http://asztrologosz.hu
http://aldottelet.com

Kozma Szilárd: Asztrológua_A Nap által megtestesített nyers-öntudat problémái
Kozma Szilárd: Asztrológua_A Nap által megtestesített nyers-öntudat problémái

A nappali (nyers) öntudatunkat megtestesítő megtestesítő Nap, az asztrológiai sorsképletünknek a legfontosabb eleme. Arról szól ennek a felvételnek a témája, hogy miért? 

Kozma Szilárd: Asztrológua_A Nap és a Plútó
Kozma Szilárd: Asztrológua_A Nap és a Plútó

Mindkét bolygó a központi öntudatunkat testesíti meg az asztrológiai analogikus szabólikában. Egyik a láthatót, másik a rejtettet...

Kozma Szilárd: Házak és jóslás, a karma-oldás felelőssége
Kozma Szilárd: Házak és jóslás, a karma-oldás felelőssége

A Szaturnusz a felelősség, a következetesség, a törvényesség, a hitelesség, és az igényesség, a határozottság, az akarat-erő őserejét megtestesítő bolygó.

Kozma Szilárd: A Nap, a Mars és a Szaturnusz, mint a férfiasság meghatározói
Kozma Szilárd: A Nap, a Mars és a Szaturnusz, mint a férfiasság meghatározói

Amit a férfiasságról, a nőiességről, az igényekről, és főként a felelősségről, a liberális szellemben nevelkedett és ezért a gyermekeiket szintén liberális szellemben nevelő, és e téveszme-rendszer szerint az életbe-engedni szándékozó mai fiatal szülőknek, de főként az életüket komolyan venni szándékozó mai fiataloknak - Akár asztrológia nélkül is, de - feltétlenül tudni kell!

További értelmezések:
http://kozmaszilard.hu

http://asztrologosz.hu

http://aldottelet.com

Kozma Szilárd: A Nap és a Plútó őserők és az öntudat értelmezése
Kozma Szilárd: A Nap és a Plútó őserők és az öntudat értelmezése

Sorozatot az asztrológia alapvető elemeinek a hétköznapi, materiális tárgyi szintű valamint a metafizikai - spirituális értelmezéséről. Egyelőre tehát a bolygók által megtestesített őserők értelmezésével kezdem. A sorozatot természetesen a Nappal (és a Plútóval...) indítva. A Nap a földi létezéshez, illetve az individuális tudathoz kötött lét-teljesség igényt és az individuális "Egész"-séget, az individuumnak az egész egyetemes létezésbe való „bekapcsoltságát” jelenti. Jelenti a biológiai lét határoltságában létező individuális személyi tudat kettős kötődését az anyagi individuális meghatározottságaihoz (a pont) és jelenti ugyanakkor a kapcsolatunkat az Abszolút Szellem határtalanságához (a kör perifériája). A szimbólumok nyelve egyetemes jellegű, ezért mindig az Abszolút Lét határtalan jelentéstartalmával, az isteni léttudathoz vissza-vezető utunknak a végtelen és ugyanakkor konkrét lehetőségeknek az értelmezési lehetőségeivel hoz kapcsolatba bennünket. A Nap grafikája ezért fordítva is értelmezhető: a kör jelentheti a személyi tudat fizikai meghatározottságait és a pont azt a minden egyénben létező isteni szikrát, vagy magot (A krisztusi, illetve a Buddha- potencialitás), amely eleve az egyetemes léttudathoz, tehát egyben a visszatéréshez és az ittlétnek a tisztulásihoz vezető tapasztalás- és tudatos felelősségvállalási kötelességéhez is, kapcsol minket állandóan.