Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Kozma Szilárd: A Karma-oldás és a tudatos élet-irányítás szükségére figyelmeztető sorsjelek
Kozma Szilárd: A Karma-oldás és a tudatos élet-irányítás szükségére figyelmeztető sorsjelek

Az asztrológiai sorsfeltárásnak és karma-értelmezésnek a tulajdonképpeni értelméről, az általában nem szívesen fogadott negatív sorsjelzések fogadásának és helyes értelezésének a magas művészetéről, amit én, röviden és viccesen a Bolond Bolondságának, röviden BB.-nak neveztem el, a Tarot beavatási rendszernek a 22-es (A Bolond) ikonjának a neve és spirituális értelmeződése alapján. Ez az, az alkímiai sorsművelet, amit az életben a leginkább érdemes mindenkinek elvégezni („megcsinálni”!). 

Karma-oldás a Tarottal való sorselemzés segítségével
Karma-oldás a Tarottal való sorselemzés segítségével

Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarot egy személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) képi jelrendszer. Az aktuális sorshelyzetünkre, pillanatnyi sorsállapotunkra vonatkozó szimbolikus információt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosan kapunk a környezetükből, de azt, azokat nem vagyunk képesek helyesen értelmezni, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi - spirituális szimbolikus jelentéstartalmát.

Kozma Szilárd: A Vízöntő, a Mérleg és az Ikrek jellegű karmák értelmezése 2. rész
Kozma Szilárd: A Vízöntő, a Mérleg és az Ikrek jellegű karmák értelmezése 2. rész

A levegő-karma tehát, a szellemi-spirituális és kauzális szintű, hirtelen változásoknak a helytelen, téves lereagálására hajlamosítja az illető személyeket. Illetve, a látható-érzékelhető felszín alatti, tényleges spirituális és kauzális állapotoknak a és változásoknak a téves érzékelésére, vagy azoknak a Nem-érzékelésére! És ezt ugyancsak a legmagasabb spirituális (tudati és öntutadati) szinteken! Illetve, a valós spirituális állapotoknak és változásoknak a félre-értési késztetéseit, a hirtelen beálló, negatív és abszurd felszíni helyzetek és jelenségek alapján. Ezért, egészen a kauzális szinteken voltan félre vezetve a karmikus képzeletem szintjén tehát én, még azt követően is, hogy felfedeztem a kauzális asztrológiát! Ezért vettem el olyan nőt feleségül, aki családon kívüli szerelmi élményekre vágyott titokban, folytonosan és feloldhatatlanul.

És a Mérleg-karmával viszont, kimondottan és főként azt érzékelem és látom „semminek”, vagy éppenséggel ellenségesnek (Hét fejű sárkánynak) a lelki szemeimmel ilyenkor (Abszurdnak látott, érzékelt és értett sorshelyzetben), ami első sorban a párkapcsolati nehézségekben és kudarcokban jelenik meg, vagyis, a párkapcsolatban manifesztálódó Isteni Fényt – a legfőbb értelmet látom vagy nem-létezőnek, vagy ellenséges és önkényes sorserőnek! Nehéz és zavaros és értelmileg átláthatatlan – párkapcsolati, szerelmi - sorsviharokban tehát, az Isteni (pozitív mágikus erejű) Énemnek, a kiegyenlítődést célzó párkapcsolatban való manifesztációjában, inkább a zavaros és ellenséges Sárkányt (A gonosz Lilith-sorserőt) látom és érzékelem, és semmi esetre sem az Egyetemes Tőrvények logikája (fénye) szerinti értelmes sorserőket! – Hát persze: Hiszen azt és azokat a személyeket és azoknak is azokat a megnyilvánulásait vonzottam be mindig „a Mérleg- Lilithemmel”, vagyis éppen a Levegő – és a jelen esetben a Mérleg jellegű karmikus meghatározódásaim által, amely ellenségesnek látszó személyek és sorshelyzetek, éppen ennek a „viharos” zavarhatóságomnak a megtestesülései voltak! Mindig az „igazi”-nak képzelt, nagy szerelmeknek, éppen olyan párkapcsolatokat vonzottam be, akik ugyan az Én-jeim voltak spirituális - elemi szinten, de az anyjuk (Rák, Hold), akiktől a rejtett karmájukat örökölték éppen, mindig, de mindig átváltoztatták őket megzavarodott és végül majdnem ellenségessé váló, vagy éppenséggel tőlem messzire szálló - menekülő „érthetetlen” és elérhetetlen égi, vagy mocsári Sárkányokká.
Ez tehát a levegő-karma: a kauzális állapot helytelen értelmezésének az elemi késztetése, egyetlen „a képbe nem illő” sors-elem, külső sors-jelenség miatt. Emőke lelkében és szívében ugyanis, már meg volt a szándék a család kohéziójának a megvalósítására és a családi egység megvalósítására, amikor személyi, vagy lelki zavartságában, karácsonykor a drága csizmát a luxus adalékával még megvette, de nekem az lett a benyomásom, a helytelen közvetlen tapasztalások szintjén (Lilith a III. Házban), hogy minden maradt a régiben, és ezért a lényem (Én-tudatom) legmagasabb szintjein, megmaradtam abban a kétségbeesésben, amibe taszított tíz hónappal korábban a feleségem, amikor megtudtam, hogy az anyja romlásba vezető logikájához való vissza szegődése mellett, még a kokainos Dzsoe Ledzionba is szerelmes lett. És emiatt nem is voltam akkoriban biztos abban pl., hogy mint azelőtt, nem történhet velem végzetes kimenetelű baleset az autóban, és ennek a hit-vesztésből eredő félelemnek a szöges ellentéteként (Mert a Lilitnél és a Sárfaroknál mind a két véglet jelen van, csak az egyik nehéz véglet látszólag el van halva bennünk, vagy mélyen alszik!), akkor, amikor megtapasztaltam, hogy eléggé megbízható a tavasszal vásárolt Lada-gépkocsink és csak egyedül ültem az autóban, olyan vakmerőségeket is megengedtem magamnak, amikért más esetekben csóváltam volna a fejemet! (Négy gyermekes családfenntartó apa veszélyezteti az életét!) Szóval, a tavalyi, Emőkének az érthetetlen anyához-ragadása által kiváltott, hitemnek az időnként jelentkező elvesztési állapota után, amikor még féltem az autóban a gyermekekkel együtt járni, amikor az autóban egyedül lehettem, nem érdekelt, hogy kockáztatási helyzetbe és állapotba helyezve magam, éppen olyan gyorsan vezetek, mint azok, akiket máskor ezért elítélek, mivel akkor megfeledkeztem a veszélyről. Tehát akkor újból vak hittel (negatív hittel!) éltem. Amikor viszont nem ültem az autóban, de az autózásra gondoltam, egyáltalán nem hitem abban, amiben korábban mindig biztos voltam, ti., hogy mivel törvényes életet folytatok, az egyetemes törvények értelmében, nem történhet velem úgynevezett ostoba baleset. (Természeti körülmények, vagy mások törvénytelen és agresszív vezetése miatt.) Szóval a Lilithemmel a Mérlegben együtt álló, negatív Marsomnak megfelelő, két véglet: a vakmerőség és a félelem.

Kozma Szilárd: A Vízöntő, a Mérleg és az Ikrek 1. rész
Kozma Szilárd: A Vízöntő, a Mérleg és az Ikrek 1. rész

Amióta felfedeztem a levegő karmám eddigelé előlem rejtett - De meggyőződésem, hogy más magyar nyelven tájékozódó személyek elől is rejtett! - lényegi elemeit, azon veszem észre magam, hogy mostanában a korábbinál jóval több, mondhatni, hogy szinte csak Ikrek - Vízöntő jellegű karmával terhelt horoszkópot, vagy legalább is, ilyen jellegű személyi problémát kell a rendelőim számára értelmeznem, vagy, más személyekkel ezt a sors-témát megértetnem, és általában mindig valami Oroszlán és Nyilas, vagy Bika- Szűz- Bak és Skorpió jellegű gyakorlati problémával van ez aláfestve... Ha eddig tehát többnyire Skorpió - Oroszlán és persze, Rák karmákat kellett "megoldanom", és a végére már, ezeknek a kivételes (leginkább ehhez értő) szakértőjének tudhattam be magam, most, hogy a feleségem családrombolási akciója miatt bekövetkezett belső mérleg-kiakadás is, mindössze öt napig tartott és egy hét múlva a spirituális egyensúlyom és zavartalanságom is teljesen helyre állt, úgy látszik, a levegő-karma problémakörének a teljes felgöngyölítésének az időszaka köszöntött be az asztrológusi tevékenységemben a rezonancia, a fejlődés és a mágia törvénye szerint.
A baj csak az, hogy a Levegő elem kimondottan az egyetemes (isteni) és az egyéni mágikus imagináció negatív működéséhez kötött, és a hétköznapi logikával gondolkozó - és így is képzelgő! - emberekkel, nagyon nehéz megértetni a problémájukat. Egyik tábor-résztvevőnek adatott meg az a szerencse, hogy komoly előzetes képzettséget szerzett magának, ahhoz, hogy megérthesse, miről is beszélek tulajdonképpen, illetve az a lehetőség, hogy a több napos együttélés során felmerülő személyi problémákat hozhattam fel példának a számára, remélhetőleg helyes nyomra vezető illusztrációként.
Mert hát éppen erről van szó: minthogyha a büdös nagy semmiből törne rá ezekre az emberekre a háborgó tengerhez hasonló, sötét gondolat, illetve az, amiatti rossz kedv, irracionális agresszivitást kiváltó mentális és érzelmi állapot. És ez mindössze még enyhe kifejezés arra, hogy rossz kedv, mert olyan panaszt is hallottam már, hogy reggel jó pihenten felébredt a Vízöntő - Ikrek karmás személy, és a rá törő sötét gondolatai miatt, egyszerűen azt hitte, hogy meg őrül. Csak úgy, önmagától. Hívnia kellett a legjobb barátnőjét telefonon, hogy az mondjon számára valami kijózanító és biztató szavakat annak érdekében, hogy az őrületet elkerülhesse. És közben az illető személy kívülről nézve, csodálatosan szép és nyugodt ember, mint egy Michelangelo, vagy Rodin szobor, vagy egy klasszikus női szobor a Budapesti műcsarnokban, és „színekben” is misztikusan szépséges mint a tengerparti nyaralási reklámok fotómodelljei! Eszébe nem jutna senkinek, hogy megszólíthatatlan szoborszerűségében, mentális és ideális szinten tragikus háborúk folynak benne, illetve hogy a sötét képzeletével és ellenséges érzelmeivel önmagában folytonosan szétbontja és lerombolja önkéntelenül mindazt, amit hónapok, sőt: évek munkájával felépített. És így járt a volt feleségem is, aki – annak ellenére, hogy maga is asztrológus - egyszer csak azt érezte, hogy meg kell szabaduljon tőlem a család feláldozása árán is, annak érdekében, hogy a mélytudattalanjában lappangó misztikus és szexuális vágyait kiélhesse, illetve az így megszerzett „szabadsága” árán „önmagát megvalósíthassa”. És az egészben az volt a legrémítőbb, hogy eközben mindenre agresszíven reagált, ami rám emlékeztette (A közös gyermekeink hozzá intézett szavaira, gyermekien butácska kéréseire és kérdéseire is), illetve a belőle akkoriban feltörő, ellenség-képzeteire.

Kozma Szilárd: Rákos betegségek és az őrület kialakulásának a megelőzése
Kozma Szilárd: Rákos betegségek és az őrület kialakulásának a megelőzése

A csendes neheztelő magatartással is képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel rendelkező emberek pszichológiai páncélt, védő burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben egyébként természetes módon és normális arányban létező, rák-sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási folyamat hatványozódása. Ezt a lelki öngyilkosságot leképező védő-burkot a legtöbb esetben a látszólagos önfeladásig menő alkalmazkodással, vagyis a közvetlen környezetnek a tökéletes félrevezetésével: a hamis információáramoltatás segítségével történő opportunista (kiegyezési) mentalitás személyi tulajdonsággá alakításával szokták létrehozni a Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló érzékenységben „szenvedő” személyek. Rudriger Dhalke szavával: ezek a normophánok. Ők a külsőséges társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, felszíni megítélés szempontjából a legetikusabban viselkedő emberek. A tökéletes „jó ember” szerep segítségével akadályozzák meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, támadó viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt „rákos” személyt igen megsiratja a környezete, melegszívű, jóságos emberként emlékezvén reá és a „Vak Sors” gonosz abszurditásának tudja be korai „elvesztését", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekinti jónak a környezte, mert soha nem mondott ellent, mert soha nem mert ellenkezni nyíltan egyetlen erőszakosan és felelőtlenül a mások személyi integritásába gázoló embertársával sem. Mert látszólagos jóságában a végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett, miközben a lelke mélyén, folyamatos és hallgatag neheztelések formájában mentálisan igenis támadta a környezetében élő, „szeretett” családtagokat és munkatársakat, (akik miatt „ő annyit szenvedett méltatlanul és ártatlanul"), ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merte volna mondani őszintén és becsületesen azt, amit gondol a környezetében élőkről valójában.
Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védőfala mögött, de valójában egy, az életük kegyetlen végét előkészítő hazugság-rendszer labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen belső neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek „érzéketlen és kíméletlen” viselkedése következtében ők ártatlanul és méltatlanul olyan sokat kénytelenek szenvedni... A sors iróniája (pontosabban a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogy életük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztést kapják vissza a környezetüktől, amivel „etették” azt egész életükben: orvosok és családtagok elhazudják előlük azt a tényt, hogy napjaik megszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott szellemi hazugságburkot a végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immun-rendszerét a hamis információáramoltatással megtévesztő rákos sejtek szétfeszítették és testüket kiszipolyozták.
A Rák-sejtek ugyanazt a kaméleon-játékot folytatják, ugyanazt a megtévesztő információ-áramoltatást végzik a sejt-társadalom szintjén mint amit a személy folytatott a közösségi életben és a családjában: becsapják a szervezet immunrendszerét azáltal, hogy olyan információkat sugároznak az immunitást biztosító sejtek irányába, miszerint ők ártatlanok, ők nem bántják a szervezetet és így biztosítják a maguk számára a túlélést és a szaporodást. Az élet ellentéteinek a kiegyenlítődési aktusát az ellentétek kijátszásával folytonosan elkerülő, a kellemetlen szembesüléseket és a nyílt konfrontációkat fel nem vállaló, gyávaságát a jóságosság álarca alá rejtő és az etika eszközeivel kicselezni - megkerülni próbáló embernek még az a lehetősége sem marad meg, hogy az élete utolsó napjaiban legalább őszintén szembenézhessen a halálával. Az a lehetősége sem marad meg, hogy felkészülhessen végre és nyíltan fogadhassa azt, amitől egész életében félt: a reális és kicselezhetetlen halál tényével való szembesülést, hogy ezáltal, az utolsó kiegyenlítődési aktus szemszögéből végre megítélhesse a megtévesztő magatartása hiábavalóságát. Hogy beláthassa saját élettapasztalatai nyomán az élet legfontosabb igazságát miszerint „Aki meg akarja nyerni életét elveszti azt.", vagyis: Aki kényelmetlen környezeti benyomások és szembesülések nélkül akarja folytatni életét, annak testében kell megélnie az élet drámai konfliktusát.

További leírások és értelmezések:

http://www.kozmaszilard.hu

http://asztrologosz.hu

http://aldottelet.com

Kozma Szilárd: Természetes és egészséges baba-nevelés
Kozma Szilárd: Természetes és egészséges baba-nevelés

A gyermekneveléssel kapcsolatos tévképzetek eloszlatása

A tudás, amivel el lehet kerülni a korházi kezelés szükségét I.
A tudás, amivel el lehet kerülni a korházi kezelés szükségét I.

Bevezető az egészség-megőrzés rejtelmeibe, avagy a remetéskedés életfeladata I.

Kozma Szilárd: Karma, család, liberális nevelés és karaktergyilkosság (Violával)
Kozma Szilárd: Karma, család, liberális nevelés és karaktergyilkosság (Violával)

Nem felvilágosulatlanságból és szűklátókörűségből, illetve az un. "alternatívák hiányából", választanak elkötelezett párkapcsolatot és több gyermekes családot a spirituális tudatossággal élni vágyó személyek.   

Kozma Szilárd: Asztrológia_Szerelem, szexualitás, személyi autonómia és szülői viszonyok
Kozma Szilárd: Asztrológia_Szerelem, szexualitás, személyi autonómia és szülői viszonyok

Az embernek folyamatosan meg kellene valósítani azt az isteni boldogságot, amelyben a fény és a szeretet, a világosság és az elfogadás (befogadás), tehát a Női és a Férfi ősprincípiumok, kölcsönös áthatolás és megtermékenyítés - megtermékenyülés útján az isteni szinteken megvalósít.

Kozma Szilárd: Asztrológia- a közélet szellemének befolyása a sorsteremtő képzeletünkre
Kozma Szilárd: Asztrológia- a közélet szellemének befolyása a sorsteremtő képzeletünkre

Arról, hogy miként befolyásolja a közélet hírvilága és a napi politika az automatikusan működő, mágikus erejű tudattalan képzeletvilágunkat.