Kozma Szilárd

Kozma Szilárd nem veszélyes erdélyi Asztrológus

Asztrológia - A Jupiter, a szerencse és a hazudozás I. rész

Nem csoda, ha az egészen máshol (Júdeában és Palesztinában) oktatott beavatási tanból, az antik világ civilizációnak nevezett "fényes" és dicsőséges :) rabló-gazemberség központjában jött létre és gyöke3rezett meg a keresztény vallás, majd léhaság és az ember- és isten-árulás másik központjában: a keleti romai birodalom Konstantinápolyában emelkedett politikai - ideológiai rangra, vagyis vált hivatalosan, nem csak elismertté, de kötelező vallássá is.